Old Drupal 7 Site

Legeforeningen støtter Riksrevisjonens IT-kritikk

Tor Martin Nilsen Om forfatteren
Artikkel

Riksrevisjonen la i juni frem sine undersøkelser av «Én innbygger – én journal». De er kritiske til helsemyndighetenes styring og kontroll av IT-satsingen.

– Vi er fornøyde med at Riksrevisjonen har grepet tak i det vi over mange år har påpekt som problematisk. Det har vært for lite oppmerksomhet på det godt kjente kunnskapsgrunnlaget for virksom e-helse-utvikling. I tillegg har det vært en utstrakt bruk av konsulentselskaper fremfor å bygge opp egen kompetanse, oppsummerer Anne-Karin Rime, visepresident i Legeforeningen.

Riksrevisjonen bruker kritikknivåene «alvorlig» og «sterkt kritikkverdig» i sin rapport om «Én innbygger – én journal» og konsulentbruken i Direktoratet for e-helse.

– For å få en positiv utvikling er Riksrevisjonen tydelig på at man må lytte til helsetjenestens behov og dele opp prosjekter for å senke risiko. Ved å løse de utfordringene legene opplever, steg for steg, vil man kunne etablere en bedre helsetjeneste for pasientene, forklarer Rime, og legger til:

– All erfaring tilsier at de gode løsningene kommer når helsepersonell og leverandører samarbeider tett om utviklingen. Vi er glade for at Riksrevisjonen fremhever nettopp dette.

Anbefalte artikler