Old Drupal 7 Site

Vil du annonsere hos oss?

Skal du lansere et nytt produkt, rekruttere en lege eller få mer oppmerksomhet rundt din spesialistpraksis? Du vil nå ut til den rette målgruppen i en av Tidsskriftets kanaler.

 


Annonsere i Tidsskriftet?  Trykk her

Annonsering på Legejobber? Trykk her

Annonser for din spesialistpraksis på Legespesialister.no og bli mer synlig overfor pasienter og fastleger.

Annonsere på Legespesialister.no? Trykk her

Kontaktinfo

For produktannonsering i Tidsskriftet og på tidsskriftet.no, trykk her
For stillings-, kurs-, møte- og spesialistannonser, kontakt Tidsskriftets annonseavdeling. Tlf: 41 70 10 16 (09:00–15:00)
e-post: annonser@tidsskriftet.no