Old Drupal 7 Site

Varselmelding

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

Anitbiotikaresistens

Kronikk
Å satse på individuell atferdsendring for å hindre antibiotikaresistens holder ikke. Vi trenger strukturelle tiltak, skriver Amanda Hylland Spjeldnæs.
Originalartikkel
E. coli var den dominerende mikroben i urinprøver fra barn, med lave resistensrater, viser denne studien.
Leder
– Det er behov for å styrke evidensgrunnlaget for norske antibiotika-retningslinjer, skriver Sigurd Høye.
Originalartikkel
Opp mot hver femte obduksjonsrapport hadde feil i oppsett eller manglet dødsårsak, med påfølgende feil koding av dødsårsak i Dødsårsaksregisteret. Kvaliteten på obduksjonene var også preget av lange svartider.
Kronikk
– Evidensgrunnlaget for nytten av behandling er svakt. Vi er bekymret for at stadig flere nyfødte blir unødig utsatt for dette inngrepet, skriver kronikkforfatterne.
Noe å lære av
En kvinne i 80-årsalderen med avansert malignt melanom utviklet smerter i toraks etter én kur med immunterapi.
Fra redaktøren
Antall studieplasser i medisin i Norge skal økes kraftig. Vil antall norske ungdommer som studerer medisin i utlandet, gå ned like mye?
Fra andre tidsskrifter
Deksametason brukes mye peroperativt for å forebygge kvalme og oppkast. Det virker og har få bivirkninger, viser en stor randomisert studie.
Legelivet
Her kommer en kasuistikk der legen, pasienten og skribenten er én og samme person.
Klinisk oversikt
Fremre skulderluksasjon kan oppstå i forbindelse med et traume eller som følge av anatomisk disponerende forhold. En traumatisk luksasjon medfører skader på stabiliserende strukturer som kan disponere for gjentatte luksasjoner.
Debatt
– Nytten er omstridt, men vi mener at screeningen bør fortsette i form av en nasjonal registerstudie.
Debatt
I Norge ligger inntaket av dioksinliknende miljøgifter gjennom kosten til dels betydelig over EUs grenseverdier for trygt inntak.
Kronikk
Ved akutt hjerneslag er hjernens blodsirkulasjon ustabil og hjernen i krise. Skal vi være fornøyd med et røntgenologisk øyeblikksbilde ved innleggelsen, eller trenger vi også en overvåking av hjernens blodsirkulasjon over tid?
Fra andre tidsskrifter
Celler som omslutter arterioler til benmargen i mus sanser bevegelse, svinner hen ved inaktivitet og aldring og forårsaker da knokkeltap og nedsatt infeksjonsmotstand.
Leder
Covid-19-pandemien har gjort legeutdanningen til et ensomt og nettbasert studium. Hvordan kan vi sikre at medisinstudentene likevel blir fullverdige leger?
Debatt
Det er mange gode grunner til at desentraliserte studiemodeller må hilses velkommen, skriver forfatterne av denne debattartikkelen.
Fra andre tidsskrifter
Ved å hemme aktivering av et gen som styrer arrdannelse, tilhelte hudsår i mus uten arr.
Kort kasuistikk
Et barn på ett år fikk strømstøt fra en elektrisk skovarmer og ble funnet livløs av mor som startet hjerte- og lungeredning.
Språkspalten
Norsk medisinsk fagspråk må styrkes. Vi trenger flere medisinske lærebøker på norsk, skriver Per Brodal.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Medisin og tall
Hva vi vet om de inkluderte studiene bør i stor grad avgjøre om vi bruker en metaanalyse med faste eller tilfeldige effekter, skriver Are Hugo Pripp.
Noe å lære av
En jente i tenårene ble innlagt ved barneavdelingen grunnet kjevesperre og hevelse på halsen. Utredningen skulle avdekke et mer komplekst symptombilde enn forventet.
Tidligere i Tidsskriftet
I denne saken fra utgave 19 i 1929 beskriver redaksjonen hvordan artiklene til Tidsskriftet best sendes inn.
Medisinen i bilder
Røntgenbiletet viser eit kne med multiple, sklerotiske linjer i metafysen både i femur og tibia hos ein gut i tenåra.
Intervju
Som guide på ekspedisjoner har Erling Rosenstrøm fått se verden, men også tragiske ulykker.
Kort kasuistikk
Pulmonal tularemi kan være en aktuell differensialdiagnose til lungekreft ved bildeundersøkelser.
Fra laboratoriet
Vi får i oss miljøgifter gjennom mat, luft og vann. At giftstoffene også kan overføres gjennom blodtransfusjon, er mindre kjent.
Debatt
Uheldige hendelser er ofte forårsaket av mangelfull kommunikasjon og samhandling, skriver Reidun Førde og Pål Iden.
Debatt
– Det er ofte behov for større doser benzodiazepiner enn det som er angitt i de nasjonale retningslinjene, skriver flere spesialister i rus- og avhengighetsmedisin.
Noe å lære av
En mann i 40-årene hadde vært plaget med residiverende sår på venstre underekstremitet etter et alvorlig traume i barndommen.
Kronikk
Å veilede pasienter til å endre helsevaner handler om å fremme indre motivasjon for endring, skriver Eivind Meland og Gro Beate Sandal.
Debatt
Fotodynamisk terapi og annen destruktiv hudkreft-behandling kan føre til residiv og omfattende kirurgiske inngrep.
Debatt
For første gang har alle medisinske fakulteter i Norge innført bestått/ikke bestått som vurderingsform ved eksamen. Dette åpner for en debatt om hvorvidt det bør vedvare.
Kort kasuistikk
Omfanget var mer omfattende enn man kunne forventet gitt pasientens risikofaktorer.
Kronikk
Det bør utredes om idrettsutøvere skal screenes, mener forfatterne av denne kronikken.
Podkast
Hvorfor får noen unge, topptrente idrettsutøvere hjertestans? Idretts-medisiner Erik Ekker Solberg svarer.
Essay
Minnesota semi-sult-studien belyste et spørsmål som har vært viktig for forståelsen av spiseforstyrrelser: Hva er de psykologiske konsekvensene av sult og undervekt?
Legelivet
Selvmordsraten kan ha gått ned under koronaen. Vi kan frykte en økning når pandemien er over.
Debatt
Innføringen av diagnostisk teknologi i svangerskaps-omsorgen forklarer en stor del av nedgangen i perinatal dødelighet.
Debatt
Antibiotikaresistent Mycoplasma genitalium har blitt en trussel. Testing og behandling for denne bakterien anbefales nå kun for pasienter med symptomer.
Debatt
– Menneskers helse er viktigere enn produsentenes rettighetsbeskyttelse av covid-19-vaksiner, skriver Katarina Foss-Solbrekk.
Debatt
Kan covid-19 forårsake epilepsi eller øke anfallstendensen hos dem som har epilepsi? Og er det trygt for personer med epilepsi å ta vaksine mot covid-19?
Debatt
Ambulansetjenesten ønsker og trenger et standardisert verktøy i møte med slagpasienten, og et språk som forstås av mottagende sykehusleger.

Legionellasmitte i norsk fontene

Kort kasuistikk
Sommeren 2020 ble en ung mann innlagt på sykehus med legionellasykdom og måtte ligge på respirator i syv døgn.
Podkast
Bydelsoverlege i Grorud, Tore Steen, forteller hva legionella er og hvordan en mann kunne smittes via en fontene.
Leder
– Prøvetaking og smitteoppsporing er avgjørende for å forebygge utbrudd av legionellose. Kasuistikken viser at det er viktig å ha en åpen holdning til hva som kan være smittekilden, skriver Susanne Hyllestad og Vidar Lund.
Kort kasuistikk
Vi vet lite om eventuelle følgetilstander etter covid-19-infeksjon. Denne kasuistikken beskriver en mulig komplikasjon.