Old Drupal 7 Site

Deksametason kan trygt gis peroperativt

Torbjørn Øygard Skodvin Om forfatteren
Artikkel

Deksametason brukes mye peroperativt for å forebygge kvalme og oppkast. Det virker og har få bivirkninger, viser en stor randomisert studie.

Foto: scholes1 / iStock

I forkant av større kirurgiske operasjoner gis ofte glukokortikoidet deksametason for å forhindre postoperativ kvalme og lindre smerte. Preparatet har imidlertid en potent immundempende virkning. Langvarig bruk gir dårligere sårtilheling og flere infeksjoner, men gjelder det også en enkelt peroperativ dose?

I en stor internasjonal multisenterstudie ble rundt 9 000 pasienter randomisert til enten 8 mg deksametason eller placebo mens de var i narkose for et større kirurgisk inngrep (1). Pasienter med dårlig kontrollert diabetes ble ekskludert. Nesten alle pasientene fikk profylaktisk antibiotikabehandling. I løpet av de neste 30 dagene oppsto sårinfeksjon hos hhv. 8,1 og 9,1 % i de to gruppene (p < 0,001 for ikke-underlegenhet). Det første døgnet fikk hhv. 42 og 54 % kvalme og oppkast (risikoratio 0,78; 95 % KI 0,75 til 0,82). Hyperglykemi hos pasienter uten diabetes oppsto hos svært få, hhv. 0,6 og 0,2 %.

– Denne studien viser at det er trygt å gi steroider peroperativt til pasienter med velregulert diabetes, sier Johan Ræder, som er overlege i anestesi og professor ved Oslo universitetssykehus.

– Studien har mange pasienter, bekrefter tidligere mindre studie, og viser at deksametason har sikker profylaktisk kvalmedempende effekt ved et bredt utvalg av operasjoner, sier Ræder.

Anbefalte artikler