Old Drupal 7 Site

Takk for tilliten

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Høsten er slutten på sommeren og slutten på en vekstsesong. Men i Legeforeningen er denne høsten starten på nye epoker, nye styrer og nye verv.

Etter halvannet år med unntakstilstand og pandemi, tror jeg vi er mange som har forventninger om «en ny høst». For alle studenter er høsten starten på et nytt studieår – for noen det aller første. Til dere vil jeg si velkommen til fellesskapet i Legeforeningen. Medisinstudentene er en viktig del av vår forening.

Norsk medisinstudentforening (Nmf) er et tydelig talerør for studentenes krav og behov og tilfører Legeforeningens politikk viktige perspektiv. Nmf har målbevisst jobbet strategisk og organisatorisk. I min første periode som president, var studentsatsing ett av fire satsingsområder for sentralstyret. Sammen med et godt arbeid i Nmf ga dette konkrete resultater. I dag sitter leder av Nmf vegg i vegg med de øvrige yrkesforeningslederne i Legenes Hus og har nær kontakt med politisk ledelse både i og utenfor huset. Dette har bidratt til styrket tillitsvalgtarbeid, flere medlemmer og viktige gjennomslag, som økningen i studieplasser og LIS1-stillinger.  Legeforeningen har lært mye av de mange flinke tillitsvalgte i Nmf.

I sommer fikk mange studenter brev fra Lånekassen om at de som hadde tjent over inntektsgrensen, måtte detaljert dokumentere at det var koronarelatert. Legeforeningen reagerte med Nmf i front. Det medførte en rask snuoperasjon fra Lånekassens side, og en bekymring mindre for studentene. Fagforeningsarbeid er både små og store saker. Sammen viste vi styrke og fikk til gode løsninger.

Legeforeningen har gode tilbud til alle sine medlemmer, også studentene. Det spenner vidt fra bank- og forsikringstjenester, til juridisk rådgiving. Men av og til blir legelivet vanskelig – også for studenter. Villa Sana og kollegastøtteordningen er et tilbud som studenter kan benytte seg av – og det gjør de også.

I september starter nye tillitsvalgte og nye styrer, med en ny president i spissen. Høsten blir spennende med valg, nytt Storting og spennende regjeringsforhandlinger. Dette stiller store krav til Legeforeningen for å få best mulig gjennomslag for vår politikk. Og er det én ting jeg er helt sikker på, så er det at vi har et fornyet og svært kompetent mannskap, klare til å ta over roret fra 1. september.  Legeforeningen er beredt.

Jeg går ut av kontoret 1. september med sola i ansiktet og et bredt smil om munnen. Stolt over alt vi har fått til sammen. Klokere etter alle jeg har møtt og som har brukt av sin tid og kunnskap på å gjøre meg bedre. Imponert over innsatsviljen og fellesskapet som denne foreningen er bygd på. Og takknemlig for tilliten dere har vist meg i disse seks årene. Stor takk for meg. Vi sees!

Anbefalte artikler