Old Drupal 7 Site

Essay
28.06.2021
I november 1944 spaserte 36 unge amerikanske menn inn på Universitetet i Minnesota. De hadde samtykket til å delta i Minnesota semi-sult-studien, hvor de gjennom seks måneder skulle...
22.03.2021
Lege og epidemiolog Richard Doll reddet millioner av menneskeliv med sin forskning på sammenhengen mellom røyking og lungekreft. Dersom smarttelefonen viser seg å være den nye sigaretten, er det...
NO IMAGE
22.03.2021
The Angry Puppet Syndrome is a crime novel about a clandestine liaison between the pharmaceutical industry, academia, the criminal justice system and government agencies. The story is based on a rare...
22.03.2021
Kriminalromanen The Angry Puppet Syndrome handler om hemmelige forbindelser mellom farmasøytisk industri, akademia, rettsvesenet og offentlig forvaltning. Boken tar utgangspunkt i den sjeldne...
NO IMAGE
23.02.2021
A high employment rate is one reason for the success of the Nordic welfare state. But for those who have dropped out of the labour force, it can be a long road back. It is time to take a new approach...
22.02.2021
Høy sysselsetting er en av suksessfaktorene bak den nordiske velferdsstaten. Men for dem som har falt ut av arbeidslivet, kan veien tilbake være lang. Det er på tide å tenke...
NO IMAGE
08.01.2021
Communication is a key tool in the doctor-patient relationship. However, the use of silence as a monumental instrument is rarely mentioned. Why? Silence is not emptiness. Silence plays a key role in...
07.01.2021
Kommunikasjon er et sentralt verktøy i lege–pasient-forholdet. Bruk av det monumentale virkemidlet stillhet er derimot lite nevnt. Hvorfor det? Stillhet er ikke ingenting. Stillhet har en viktig...
23.11.2020
Hva er galskap? Kan vi beskrive og gjenkjenne galskap? Hvis ikke, er det da meningsfullt å snakke om psykiatrisk diagnostikk som et fag? Patients Waiting to See the Doctor, with Figures Representing...
21.10.2020
Da fysiske møter ble byttet ut med digitale, oppdaget vi på nytt betydningen av blikkontakt. Illustrasjon: Phil Marden / NTB Når mennesker møtes, er blikket møtepunktet. Leger som daglig møter en...