Old Drupal 7 Site

Mitt fagfelt
05.02.2018
Trine Lilly Halvorsen er avtalespesialist i hud- og veneriske sykdommer og daglig leder ved Kolbotn Hudlegesenter. Foto: Kristine Lindebø – Mitt valg av spesialitet var tilfeldig. Jeg ønsket å...
22.01.2018
Anne Kathrine Sebjørnsen er overlege ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Hun er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og har...
12.12.2017
Emina Bektesevic Holmlund er lege i spesialisering i øyesykdommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge. – Fascinasjonen for oftalmologi startet kanskje da jeg som barn fikk mine første briller og...
NO IMAGE
30.10.2017
Trond Trætteberg Serkland er lege i spesialisering i klinisk farmakologi ved Haukeland universitetssykehus. Foto: Magne Sandnes Det er særlig ett aspekt ved dette fagfeltet som tiltaler ham: Det å få...
21.08.2017
Anders Haugom Christensen er spesialist i barnesykdommer og fellow ved Barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet. Foto: Christian Tunge Han er opptatt av presisjon i diagnostikk og intervensjonell...
26.06.2017
Gunnar Hasle er lege med en ph.d.-grad i zoologi. Han driver Reiseklinikken i Oslo og har reisemedisin som sitt fagområde. – Reisemedisin kan i utgangspunktet høres smalt ut, men faget berører...
06.06.2017
Hege Ihle-Hansen er spesialist i indremedisin og geriatri og jobber ved slagenheten, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Ihle-Hansen har doktorgrad i hvordan evnen til å tenke påvirkes av hjerneslag...
02.05.2017
Linn Elisabeth Fosshaug er lege i spesialisering og stipendiat ved Diakonhjemmet sykehus og Institutt for indremedisinsk forskning, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. I 2015 hospiterte hun i...
21.03.2017
Ellen Kvestad er ph.d. og spesialist i øre-nese-hals-sykdommer. Hun er overlege ved onkologisk seksjon, øre-nese-hals-avdelingen, Rikshospitalet. Foto: Christian Tunge Kan du fortelle om noe viktig...
16.02.2017
Knut Asbjørn Rise Langlo er ph.d.-student i indremedisin og lege i spesialisering i nyremedisin ved medisinsk klinikk ved St. Olavs hospital i Trondheim. Skjer det noko interessant innan fagfeltet...