Old Drupal 7 Site

Personlige opplevelser
NO IMAGE
14.12.2020
Once upon a time in the 1990s, a medical student was going to meet his first real patient. While he had taken patients’ medical histories many times before, this was something completely different...
14.12.2020
Det var en gang i 1990-årene at en medisinstudent skulle møte sin første virkelige pasient. Rett nok hadde han «tatt opp journal» flere ganger før, men dette var noe helt annet. Nå skulle han gå i...
14.12.2020
Vi hadde levd med koronaviruset hengende over oss i nesten syv måneder. Vi hadde ikke sett familie på lenge. Vi hadde vært i begravelse til besteforeldre over skype. Vi hadde i over et halvt år vært...
NO IMAGE
24.03.2020
We are facing a pandemic, with a virus that we don’t yet know much about. I am the mother of a child with cancer, and I am worried. I am a doctor and a mother of five young boys. We are...
18.03.2020
Vi står i en pandemi, med et virus vi foreløpig vet relativt lite om. Jeg er mor til et barn med kreft, og jeg er bekymret. Jeg er lege og mor til fem små gutter. Vi er definitivt i den rette alderen...
NO IMAGE
08.10.2019
Our daughter’s greatest desire was to live normally – in the days she had left. Our ten-year-old daughter marches through the main entrance of Oslo University Hospital while her parents...
NO IMAGE
07.10.2019
Vår datters høyeste ønske var å få leve som før – de dagene hun hadde igjen. Datteren vår på ti år strener inn hovedporten til...
02.08.2019
Pasienter skal selvsagt kunne klage. Men saksbehandlingen kan ikke være så dårlig at den setter legers liv og helse i fare. Min mann og jeg har vært leger i et langt yrkesliv og har vært glad for det...
24.06.2019
Dette kommer ikke til å handle om medisinsk kompetanse eller beredskapsplaner. Mest handler det om takknemlighet til gode kolleger. Det handler heller ikke om legevaktlegen som til alles lykke hadde...
27.05.2019
Jeg er legestudent. Jeg vil kjempe mot vår største fiende: døden. Men hva gjør jeg når døden banker på døren som en venn og jeg ikke skjønner at den vifter med et hvitt flagg? En mann på over 90 år...