Old Drupal 7 Site

Amanda Hylland Spjeldnæs

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Amanda Hylland Spjeldnæs

Amanda Hylland Spjeldnæs
28.06.2021
If the COVID-19 pandemic is an uphill slope, antimicrobial resistance is a steep mountainside. Focusing on individual behavioural change in order to limit resistance is not sufficient. To stand a...
Amanda Hylland Spjeldnæs
28.06.2021
Hvis korona er en motbakke, er antibiotikaresistens en bratt fjellside. Å satse på individuell atferdsendring for å hindre resistens holder ikke. Vi trenger strukturelle tiltak som senkede...