Old Drupal 7 Site

Anders Wold Bjerring

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Wold Bjerring

Anders Wold Bjerring, Sebastian Imre Sarvari, Thor Edvardsen, Erik Ekker Solberg
10.08.2021
Elite athletes are more likely to suffer sudden cardiac arrest than their peers. In Norway there is no broad, organised screening of young athletes. The televised cardiac arrest sustained by top...
Anders Wold Bjerring, Sebastian Imre Sarvari, Thor Edvardsen, Erik Ekker Solberg
01.07.2021
Toppidrettsutøvere er mer utsatt for plutselig hjertestans enn jevnaldrende. Det er ingen bred, organisert screening av unge idrettsutøvere i Norge. Den tv-overførte hjertestansen til...