Old Drupal 7 Site

Are Hugo Pripp

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Are Hugo Pripp

Are Hugo Pripp
12.08.2021
Noen kan fristes til å fortie studier som ikke har vist effekt eller, kanskje verre, med motsatt resultat av hva man håpet og ønsket. I en metaanalyse slår vi sammen resultatene fra mange studier som...
Are Hugo Pripp
20.07.2021
Det er to hovedmetoder for metaanalyse – faste eller tilfeldige effekter. Disse bygger på forskjellige antagelser om studiene som inngår i metaanalysen. Forskjellige studier kan gi forskjellige...
Halvor Næss, Are Hugo Pripp
01.02.2021
En kronikk i Tidsskriftet om pandemimodeller etterlater inntrykket at slike modeller er objektive ( 1 ). En modell er basert på forutsetninger med ulik grad av usikkerhet. Pandemimodellene inkluderer...
Are Hugo Pripp
11.01.2021
Overdødelighet beskriver dødelighet i forhold til normalen. For å undersøke om noe er unormalt, må vi først bestemme hva som er normalt. Død er en sikker observasjon, men feildiagnoser og...
Are Hugo Pripp
12.10.2020
Studiedeltagere kan endre atferd hvis de vet at de blir observert. Vi kaller dette Hawthorne-effekten. Illustrasjon: CSA images / iStock Systematiske undersøkelser av produksjonsforholdene ved...
Are Hugo Pripp
28.09.2020
Ofte lønner det seg å undersøke ting på kryss og tvers, spesielt hvis noe synes å være for godt til å være sant. Kryssvalidering vurderer den statistiske modellen ved å prøve den på nytt i det samme...
Are Hugo Pripp
27.01.2020
Å matche eksponerte og ueksponerte individer på kjønn, alder eller andre observerte bakgrunnsvariabler kan instinktivt virke lurt, men også instinktive innfall bør gjennomtenkes. En kohortstudie...
Are Hugo Pripp
13.01.2020
Å velge en kontroll som har samme kjønn, alder eller andre observerte variabler som kasuset, kan få uante konsekvenser. I en kasus–kontroll-studie sammenligner vi personer med en tilstand med en...
Are Hugo Pripp
16.10.2019
Forventning og tro påvirker helsen. Skal vi prøve ut en medisinsk behandling, bør vi kontrollere for disse faktorene. Hvis ikke kan det bli stor ståhei for «ingenting». I mangel av morfin gav...
Are Hugo Pripp
05.06.2019
Tidlig lærer vi forskjellen på best og verst. Det er derfor ikke overraskende at vi også rangerer medisinsk praksis og helseinstitusjoner slik. Å presentere en rekkefølge er intuitivt og gir innsikt...
Are Hugo Pripp
18.02.2019
Noen målinger gir bare resultater mellom bestemte maksimums- og minimumsverdier som ofte kalles målemetodens tak og gulv. Når målingen går i taket (eller i gulvet), blir både tolkningen og den...
Are Hugo Pripp
30.10.2018
Randomisering innebærer at behandlingene vi sammenligner i en studie, blir tildelt deltagerne helt tilfeldig. Det hjelper oss å trekke slutninger om kausal effekt av behandling. Ved en vellykket...
Are Hugo Pripp
03.09.2018
Statistikere elsker variasjon. Analyser av variasjon gir oss p-verdier, standardavvik og konfidensintervaller. Men hvilken nytte har dette hvis målingen ikke er valid? Nytteverdien forutsetter...
Ola Einar Dahl, Olav Reikerås, Are Hugo Pripp, Lars Birger Engesæter
12.06.2018
Takk for kommentar til vår artikkel. Vi har lest kommentaren med interesse og mener den er et viktig supplement til forståelsen av fettembolisyndrom og hvordan vi skal forholde oss til dette...
Are Hugo Pripp
08.05.2018
Korrelasjonskoeffisienter er blant de mest kjente og brukte statistiske verktøyene, men valg av egnet korrelasjonskoeffisient og tolkningen kan by på utfordringer. En påfallende likhet mellom...
Ola Einar Dahl, Olav Reikerås, Are Hugo Pripp, Lars Birger Engesæter
19.02.2018
Tidsskriftet har presentert fettembolikasuistikker fra traumatologi og ortopedi. Med bakgrunn i to slike presentasjoner av «fettembolisyndrom» ønsker vi å belyse bruken av dette begrepet og dets...
Are Hugo Pripp
08.01.2018
Målinger fra samme individ kan variere, målinger fra forskjellige individer kan variere, og gjennomsnittsmålinger fra forskjellige utvalg av individer kan variere. Alt dette er ulike nyanser av...
Are Hugo Pripp
30.10.2017
Christer Trane Regresjonsanalyse En praktisk tilnærming. 261 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2017. Pris NOK 399 ISBN 978-82-02-52914-7 Dette er en praktisk rettet lærebok basert på forfatterens...
Are Hugo Pripp
30.10.2017
Selv om enkelte statistiske metoder anvendt i medisinsk og klinisk forskning ble utviklet lenge før moderne datamaskiner, er statistikk i dag nær knyttet til statistiske programvarer. Mange viktige...
Are Hugo Pripp
18.09.2017
Antallet deltagere i en studie påvirker kostnader, tidsbruk og arbeidsmengde, men også hvilken kunnskap og innsikt studien kan gi. Mange forbinder statistiske analyser i medisinen med beskrivende...