Old Drupal 7 Site

Bjørn J. Bolann

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn J. Bolann

Henrik S. Huitfeldt, Bjørn J. Bolann
04.08.2021
Miljøgifter fører til kreft, utviklingsforstyrrelser hos barn og nedsatt fruktbarhet. I Norge ligger inntaket av dioksinliknende miljøgifter gjennom kosten til dels betydelig over EUs grenseverdier...
Bjørn J. Bolann
02.07.2021
Miljøgifter som tungmetaller og resistente organiske giftstoffer utgjør en global trussel mot både dyr og mennesker. Vi får i oss miljøgifter gjennom mat, luft og vann. At giftstoffene også kan...
Anne-Lise Bjørke-Monsen, Sandra Huber, Maria Averina, Jan Brox, Bjørn J. Bolann
18.02.2021
Tran inneholder miljøgifter i varierende grad. Ettersom anbefalt mengde tran er lik for alle over 1 år, vil innholdet av miljøgifter ha størst betydning for de med lavest kroppsvekt, nemlig småbarn...
Bjørn J. Bolann, Sandra Huber, Jerome Ruzzin, Jan Brox, Henrik S. Huitfeldt, Anne-Lise Bjørke Monsen
21.08.2017
«Det er ikke skadelig å spise fisk» skriver Knutsen og medarbeidere ( 1 ) som en respons på vår kronikk «Er miljøgifter i norsk kosthold skadelig for barn?» ( 2 ). Kronikken vår handler ikke om fisk...
Bjørn J. Bolann, Sandra Huber, Jerome Ruzzin, Jan Brox, Henrik S. Huitfeldt, Anne-Lise Bjørke Monsen
21.02.2017
When giving dietary recommendations, the authorities state reference limits. Norwegian studies have identified negative health effects in children even though their mothers have an intake below the...
Bjørn J. Bolann, Sandra Huber, Jerome Ruzzin, Jan Brox, Henrik S. Huitfeldt, Anne-Lise Bjørke Monsen
16.02.2017
Myndighetene viser til grenseverdier for miljøgifter når de angir sine kostholdsanbefalinger. Norske studier har påvist helseskader hos barna selv om mødrene har et lavere inntak enn anbefalte...
Bjørn J. Bolann, Sverre Sandberg
06.02.2003
Laboratorieundersøkelser brukes av flere grunner. Noen brukes diagnostisk (for eksempel test for mononukleose), andre til å oppdage endringer i sykdomsutviklingen (for eksempel Hb A1 c ), atter andre...