Old Drupal 7 Site

Christian Magnus Thaulow

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christian Magnus Thaulow

Christian Magnus Thaulow, Paul Christoffer Lindemann, Claus Klingenberg
15.06.2021
Urinary tract infections (UTIs) are common in children. Approximately 2 % of boys and 8 % of girls will have had a UTI before the age of eight ( 1 ). In paediatrics, there is a tradition of...
Christian Magnus Thaulow, Paul Christoffer Lindemann, Claus Klingenberg
08.06.2021
Urinveisinfeksjon forekommer hyppig hos barn. Omtrent 2 % av alle gutter og 8 % av jenter vil ha gjennomgått en urinveisinfeksjon før de fyller åtte år ( 1 ). Innen barnemedisinen er det tradisjon...
Håkon Kinck Borén, Christian Magnus Thaulow, Else Quist-Paulsen, Torgun Wæhre, Per Espen Akselsen, Kristian Tonby
19.06.2020
Det kan være vanskelig å skille viral og bakteriell årsak til pneumoni ved covid-19. Erfaringen så langt viser lav forekomst av sekundære bakterielle infeksjoner. I møte med covid-19-pandemien er det...