Old Drupal 7 Site

Else Charlotte Sandset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Else Charlotte Sandset

Maren Ranhoff Hov, Mona Guterud, Helge Fagerheim Bugge, Karianne Larsen, Kristi C.G. Bache, Kjell Otto Fremstad, Else Charlotte Sandset
25.06.2021
Ambulansetjenesten ønsker og trenger et standardisert verktøy i møte med slagpasienten, og et språk som forstås av mottagende sykehusleger. I sykehusene finnes spesialiserte slagteam som står klare...
Håkon Ihle-Hansen, Else Charlotte Sandset, Guri Hagberg, Hege Ihle-Hansen
07.09.2020
Vi takker Pope og medarbeidere for et velskrevet debattinnlegg om intensiv antitrombotisk behandling ved etablert aterosklerotisk sykdom ( 1 ). Vi ønsker imidlertid å minne om den økte...
Erik Eriksen, Kristofer Lislerud Smebye, Magnus Mejlænder-Evjensvold, Else Charlotte Sandset
03.08.2020
En kvinne i 50-årene ble innlagt på sykehus med akutt forbigående nautisk svimmelhet, og det ble påvist infarktforandringer i lillehjernen. De neste månedene ble hun reinnlagt flere ganger grunnet...