Old Drupal 7 Site

Knut Henrik Spæren

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Henrik Spæren

Tore Wælgaard Steen, Åse Ruth Eggemoen, Marte Andersen, Tove Christiansen, Fredrik Eika, Ingunn Haakerud, Knut Henrik Spæren
28.06.2021
Sommeren 2020 ble en forholdsvis ung mann innlagt på sykehus med alvorlig legionellasykdom. I begynnelsen fant vi ikke årsaken til smitten. Opplysninger som kom frem senere i forlø...
Marius Myrstad, Kiarash Tazmini, Knut Henrik Spæren, Aira Bucher
27.03.2012
We present a typical course for an infectious disease that is seldom seen in Norway. The case history illustrates the fact that both the patient’s account and a sound knowledge of unusual infectious...
Marius Myrstad, Kiarash Tazmini, Knut Henrik Spæren, Aira Bucher
27.03.2012
Vi presenterer et typisk forløp for en infeksjonssykdom som ses sjelden i Norge. Kasuistikken illustrerer at både anamnesen og god kjennskap til uvanlige infeksjonssykdommer kan være avgjørende for å...