Old Drupal 7 Site

Kristian Kolnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristian Kolnes

Kristian Vigdel Kolnes, Bjørn Magne Jåtun
12.08.2021
This X-ray shows the knee of a teenage boy with multiple, transverse, sclerotic (white) bands in the tibial and femoral metaphyses. The patient has similar bands in several other joints. He has been...
Kristian Vigdel Kolnes, Bjørn Magne Jåtun
26.07.2021
Røntgenbiletet viser eit kne med multiple, tverrgåande, sklerotiske (kvite) linjer i metafysen både i femur og tibia hos ein gut i tenåra. Pasienten har også tilsvarande funn i fleire andre ledd. Han...
Kristian Kolnes, Thomas Kleinrath, Naohisa Kamiyama
18.11.2019
The image and video show a striking phenomenon that can occur during contrast-enhanced ultrasound of the liver. A man was referred for contrast-enhanced ultrasound-guided biopsy of a suspected liver...
Kristian Kolnes, Thomas Kleinrath, Naohisa Kamiyama
18.11.2019
Bilete og video viser eit iaugefallande fenomen som kan oppstå i levra ved ultralyd med kontrastmiddel. Ein mann var tilvist til kontrastforsterka ultralydrettleia biopsi av ein mistenkt metastase i...
Helge Ose Velle, Kristian Kolnes, Geir Høgalmen, Lars Petter Gudim, Rune Wiseth, Olaf Rødevand
09.10.2008
Invasiv koronar angiografi gir eit nøyaktig bilete av koronartreet og har lenge vore gullstandard for påvising og kvantitering av koronare stenosar. I 2005 blei det utført 28 031 invasive koronare...
Kristian Kolnes
04.09.2012
En mann i 30-årene med tallrike tatoveringer på truncus og ekstremiteter var til MR-undersøkelse (1,5 tesla). Inne i MR-maskinen (ryggleie, armene ned langs kroppen) fikk han umiddelbart intense,...
Kristian Kolnes, Sverre B. Sundalsfoll, Bo Jacobsson
19.08.2014
En kvinne i slutten av 40-årene ble innlagt på kirurgisk avdeling grunnet magesmerter. Standard CT-undersøkelse av abdomen/bekken viste ingen årsak til pasientens smerter, men som bifunn ble det...
Kristian Kolnes, Unni Bergan
16.09.2014
Av alle forunderlige tilstander man som student blir introdusert for, er dermoidcysten blant de mer fascinerende. Dermoidcysten er en variant av modne teratomer, som kan inneholde vev med...