Old Drupal 7 Site

Marcus Gürgen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marcus Gürgen

Thomas Tetens Moe, Marcus Gürgen, Erling Undersrud, Rune Klepp, Harald Sola
28.06.2021
Ved vurdering av kroniske sår er det viktig at bakenforliggende årsak utredes. Vi beskriver her en pasient som hadde vært plaget med residiverende sår på venstre underekstremitet etter et alvorlig...
Marcus Gürgen
24.09.2009
Larveterapi. Foto Louis de Weerd Forsidebildet viser larvene til spyfluen (Lucilia sericata). Disse kan brukes til å fjerne nekroser fra kroniske sår. Behandlingen kan kalles for biokirurgi. Det er...
Marcus Gürgen, Andreas Kaal*, Eivind Witsø
07.04.2005
Diabetiske fotsår er et altfor lite påaktet område innen diabetesomsorgen og bør få langt mer oppmerksomhet blant helsepersonell. Når diabetiske fotkomplikasjoner inntreffer, er det dessverre...
Marcus Gürgen
10.02.2015
Edmonds, Michael E. Foster, Alethea V.M. Managing the diabetic foot 3, utg. 232 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 40 ISBN 978-0-470-65505-4 Michael Edmonds og Alethea Foster...