Old Drupal 7 Site

Maren Ranhoff Hov

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Maren Ranhoff Hov

Maren Ranhoff Hov, Mona Guterud, Helge Fagerheim Bugge, Karianne Larsen, Kristi C.G. Bache, Kjell Otto Fremstad, Else Charlotte Sandset
25.06.2021
Ambulansetjenesten ønsker og trenger et standardisert verktøy i møte med slagpasienten, og et språk som forstås av mottagende sykehusleger. I sykehusene finnes spesialiserte slagteam som står klare...
Maren Ranhoff Hov, Hans Morten Lossius, Christian Georg Lund
26.06.2017
Mye hjernevev og livsfunksjon kan reddes ved tidlig behandling av hjerneslag. Det forutsetter en systematisk nasjonal prehospital organisering og logistikk, der ikke minst luftambulansetjenesten må...
Maren Ranhoff Hov, Christian Georg Lund
19.04.2016
Kjære Håkon Kvale Bakke, takk for din interesse for vår kommentarartikkel. Det er udiskutabelt mange utfordringer rundt implementering av avansert og tidskritisk diagnostikk prehospitalt. Det er...
Maren Ranhoff Hov, Christian Georg Lund
05.04.2016
Tid er hjerne, tid er funksjon. For at pasienter med symptomer på akutt hjernelidelse skal få best mulig utfall, bør radiologisk diagnostikk og spesifikk behandling starte allerede prehospitalt...