Old Drupal 7 Site

Nicola Logallo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nicola Logallo

Lars Thomassen, Annette Fromm, Sander Aarli, Nicola Logallo
12.08.2021
Acute stroke results in unstable cerebral blood circulation and a brain in crisis. Should we be satisfied with a snapshot X-ray image on admission, or do we also need to monitor cerebral blood...
Lars Thomassen, Annette Fromm, Sander Aarli, Nicola Logallo
10.08.2021
Ved akutt hjerneslag er hjernens blodsirkulasjon ustabil og hjernen i krise. Skal vi være fornøyd med et røntgenologisk øyeblikksbilde ved innleggelsen, eller trenger vi også en overvåking av...
Christopher Elnan Kvistad, Lars Thomassen, Anne Hege Aamodt, Nicola Logallo
08.01.2018
Tenecteplase har flere fordeler sammenlignet med det tradisjonelle trombolysepreparatet alteplase. Hjertelegene gikk over til tenecteplase ved akutt hjerteinfarkt for 18 år siden. Er tiden kommet for...
Christopher Elnan Kvistad, Nicola Logallo, Halvor Næss, Lars Thomassen
14.10.2014
Et vanlig argument mot å gi trombolytisk behandling intravenøst til pasienter med milde symptomer ved akutt hjerneinfarkt er at disse pasientene uansett har god prognose. Milde symptomer etterfølges...