Old Drupal 7 Site

Arbeidsmedisin
14.06.2021
For Geir Riise var det et Kupper’n-øyeblikk da legene vant i arbeidsretten etter sykehusstreiken i 2017. I tolv år har han vært generalsekretær i Legeforeningen. Han rakk å ønske velkommen til...
21.04.2021
Barnehageansatte og lærere må ha forsvarlige arbeidsforhold – også under en pandemi. Pandemien har vært en enorm belastning for hele det norske arbeidslivet. Arbeidsforholdene i helsetjenesten pekte...
NO IMAGE
22.02.2021
Marie Haavik, Siri Toven Ivaretakelse av hjelpere Er vi ikke betalt for å tåle dette? 160 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2020. Pris NOK 399 ISBN 978-82-15-03449-2 I all diskusjon om...
16.02.2021
I den planlagte massevaksinasjonen vil man oppleve at mange pasienter får allergiske reaksjoner og anafylaksi. Det er viktig at disse pasientene utredes. De nye vaksinene mot covid-19 har en...
26.01.2021
Hvorfor forsvinner leger fra basalmedisinske, akademiske stillinger ved universitetene? Medisinstudentene taper på at manglende satsing gjør universitetsstillingene til en lite attraktiv karriereveg...
NO IMAGE
28.09.2020
Foto: Thorkild Tylleskär Det var med stor sorg vi mottok meldingen om Harald Kristian Heggenhougens død. Han ble 80 år gammel. Vi som var kolleger med ham, husker ham med stor glede...
07.09.2020
De av legene på intensivavdelinger som hadde kortere vakter, gjorde flere alvorlige feil enn dem som gikk i lange vakter. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix Mange mener at lange vakter...
08.05.2020
God etterlevelse av smittevernrutiner er viktig, men hyppig håndvask, bruk av desinfeksjonsmidler og langvarig bruk av personlig beskyttelsesutstyr kan være forbundet med risiko. Skjerpede rutiner...
NO IMAGE
30.03.2020
Hans-Jørgen Wallin Weihe, red. Doping Avhengighet, forfengelighet og ytelse. 317 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2019. Pris NOK 398 ISBN 978-82-02-58697-3 Doping er et vidt begrep...
01.03.2020
Svevestøv i luften øker risikoen for mange sykdommer og fører til store kostnader for samfunnet, viser ny studie. Illustrasjon: Science photo library / NTB scanpix Luftforurensning er assosiert med...