Old Drupal 7 Site

Gastroenterologisk kirurgi
08.06.2021
Akutt appendisitt starter vanligvis med diffuse magesmerter etterfulgt av smertevandring til nedre høyre kvadrant og utvikling av peritonitt. Hos denne pasienten inkluderte symptombildet ogs...
25.05.2021
En mann i slutten av 40-årene ble utredet for antatt kreft i analkanalen med spredning til lymfeknuter i lysken. Biopsier kunne ikke bekrefte malign sykdom og andre differensialdiagnoser måtte...
21.05.2021
Maskinperfusjon istedenfor statisk oppbevaringsløsning reduserte gallegangsskader med over 60 % i en studie. Illustrasjonsfoto: Henadzi Pechan / iStock Pasienter med langtkommen leversvikt skal...
NO IMAGE
19.04.2021
Helge L. Waldum The influence of the pharmaceutical industry on medicine, as exemplified by proton pump inhibitors 162 s, ill. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2020. Pris GBP 59...
NO IMAGE
08.03.2021
Sharon L. Stein, Regan R. Lawson, red. Laparoscopic Colectomy A Step by Step Guide. 195 s, ill. Cham: Springer Nature, 2020. Pris EUR 67 ISBN 978-3-030-39557-5 Boken Laparoscopic Colectomy: A Step by...
04.03.2021
Kirurgers mulighet til å styre sin egen arbeidsdag og fatte selvstendige, kliniske beslutninger er i liten grad undersøkt in situ . Dette bør gjøres oftere. Illustrasjon: Robert Hanson / NTB Analyser...
28.01.2021
Et falltraume kan være farlig, men noen ganger kan årsakene til fallet være farligere. Vi presenterer her en kasuistikk der en mann ble innlagt etter traume, og der det tok tid å komme frem til årsak...
11.01.2021
Konservativ behandling kan være et akseptabelt alternativ ved akutt appendisitt, men risikoen for å måtte operere de neste månedene er betydelig. Illustrasjon: Science Photo Library / NTB Konservativ...
06.01.2021
Pankreaskreft har høy dødelighet og symptombyrde og rammer stadig flere nordmenn. Et dedikert kvalitetsregister kan bli avgjørende for å sikre god behandling. Femårsoverlevelsen av pankreaskreft (...
23.11.2020
Et barn i tidlig skolealder ble innlagt med noen dagers sykehistorie med magesmerter, oppkast og en palpabel oppfylling i øvre del av abdomen. Utredningen viste at det dreide seg om en svært uvanlig...