Old Drupal 7 Site

Nevrokirurgi
NO IMAGE
16.08.2021
Marit Aarvaag Storaker Nevrokirurgisk kompendium 200 s, tab, ill. Oslo: Legeforlaget, 2020. Pris NOK 525 ISBN 978-82-9293419-7 Nevrokirurgisk kompendium er en bok på 200 sider i et hendig A5-...
10.08.2021
Ved akutt hjerneslag er hjernens blodsirkulasjon ustabil og hjernen i krise. Skal vi være fornøyd med et røntgenologisk øyeblikksbilde ved innleggelsen, eller trenger vi også en overvåking av...
14.06.2021
Magnetisk resonanstomografi i sittende eller stående stilling gjør det mulig å fremstille cervikalcolumna i vektbærende posisjon. Etter vår mening er det foreløpig ikke faglig grunnlag for å etablere...
02.06.2021
Ryggmargsstimulering med svak elektrisk strøm er en nevromodulerende behandling for undergrupper av pasienter med langvarige nevropatiske smerter og enkelte andre smertetilstander. Nevropatiske...
03.05.2021
De fleste pasienter med hodeskade er ved bevissthet ved første vurdering. Målet med den akutte håndteringen er å identifisere pasienter med risiko for å utvikle traumatisk intrakranialt hematom, men...
03.05.2021
Klinisk diagnostikk av lette hodeskader er vanskelig, og det er lett å ty til CT for avklaring. Framover vil biomarkører spille en viktig rolle. Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC) publiserte i...
16.04.2021
«Gensløyd» kan reversere aldring og skade av nerveceller hos mus. Illustrasjon: Svetlana Orusova / iStock Alle celletyper eldes. Dette skyldes bl.a. akkumulering av epigenetisk «støy», dvs...
23.11.2020
Rygglidelser er den vanligste årsaken til ikke-dødelig helsetap og korttidssykefravær, og den nest vanligste grunnen til uføretrygd ( 1 , 2 ). Bildediagnostikk tilrådes ved symptomer uten bedring...
23.11.2020
Operasjonsrater for lett ryggkirurgi varierer lite i Norge, men det ser ut til å være et behov for flere tunge ryggoperasjoner i Helse Nord. Ryggkirurgi tilbys i dag ved rundt 40 offentlige sykehus...
NO IMAGE
09.11.2020
Marte Spurkland Pappas runer 432 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2019. Pris NOK 379 ISBN 978-82-02-59639-2 Terje Spurkland, en merittert runeforsker ved Universitetet i Oslo, fikk i 2017 påvist...