Old Drupal 7 Site

Ortopedisk kirurgi
05.08.2021
Fremre skulderluksasjon kan oppstå i forbindelse med et traume eller som følge av anatomisk disponerende forhold. En traumatisk luksasjon medfører skader på stabiliserende strukturer som kan...
28.06.2021
Ved vurdering av kroniske sår er det viktig at bakenforliggende årsak utredes. Vi beskriver her en pasient som hadde vært plaget med residiverende sår på venstre underekstremitet etter et alvorlig...
24.06.2021
På røntgenbildet samsvarer oppklaringslinjen (markert med sort pil) med flere små gassbobler på samme sted på CT-bildet (hvit pil) - såkalt vakuumfenomen. Løftet fremre og bakre fettpute (markert med...
02.06.2021
Ryggmargsstimulering med svak elektrisk strøm er en nevromodulerende behandling for undergrupper av pasienter med langvarige nevropatiske smerter og enkelte andre smertetilstander. Nevropatiske...
03.05.2021
De fleste pasienter med hodeskade er ved bevissthet ved første vurdering. Målet med den akutte håndteringen er å identifisere pasienter med risiko for å utvikle traumatisk intrakranialt hematom, men...
03.05.2021
Klinisk diagnostikk av lette hodeskader er vanskelig, og det er lett å ty til CT for avklaring. Framover vil biomarkører spille en viktig rolle. Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC) publiserte i...
26.04.2021
Pasienter kan være idrettsutøvere og dermed underlagt Verdens antidopingbyrås (World Anti-Doping Agency, WADA) antidopingregelverk – noen ganger uten å være klar over det selv. Da kan det være til...
15.04.2021
Ved håndkirurgisk avdeling har vi behandlet to unge kvinner for alvorlig skade på ulnarisnerven etter fjerning av p-stav. For å unngå varige skader er det viktig at p-staven settes inn riktig, og at...
01.02.2021
Bildet viser en langsgående fraktur i corpus av os hamatum med subluksasjon av femte karpometakarpalledd hos en mann i 40-årene etter et fall. Frakturer i os hamatum er sjeldne og utgjør 2–4 % av...
11.01.2021
Metall-mot-metall-hofteproteser (også kjent som MoM-proteser, metal-on-metal ), der både leddhodet og hofteskålen er av metall, har vært i bruk siden 1960-årene. Protesene kom både som totalproteser...