Old Drupal 7 Site

Psykiatri
28.06.2021
I november 1944 spaserte 36 unge amerikanske menn inn på Universitetet i Minnesota. De hadde samtykket til å delta i Minnesota semi-sult-studien, hvor de gjennom seks måneder skulle...
21.06.2021
Også kvinner som fikk en MS-diagnose flere år etter fødselen, hadde økt risiko for fødselsdepresjon. Fra venstre: Nils Erik Gilhus, Karine Eid, Øivind Torkildsen, Stig Wergeland og Marte-Helene Bjørk...
21.06.2021
Justissektoren legger beslag på stadig flere døgnplasser i det psykiske helsevernet. Dette har store konsekvenser for helsevesenet og er neppe en gjennomtenkt utvikling fra lovgivers side...
15.06.2021
Fra 1845 til 1950 ble britisk psykiatri i økende grad opptatt av biologiske årsaksforklaringer, mens sosiale forhold hos pasienten ble fortrengt. Det viser en ny medisinskhistorisk studie...
NO IMAGE
25.05.2021
Andreas Wahl Blomkvist Ulovlig medisin Rusmidler på resept. 336 s, ill. Stavanger: Frisk forlag, 2020. Pris NOK 339 ISBN 978-82-93428-57-2 Forfatteren er en lege som har markert seg med en...
10.05.2021
Covid-19-pandemien har påvirket helsetilbudet i store deler av helsevesenet, både for somatiske sykdommer og psykiske lidelser, og har hatt negative konsekvenser for den psykiske helsen ( 1 ). I...
NO IMAGE
03.05.2021
Tore Tveitstul, Siv Elin Pignatiello Akuttpsykiatrisk håndbok 455 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2020. Pris NOK 549 ISBN 978-82-05-512498 Håndbokas mål er å gjennomgå...
22.03.2021
Lege og epidemiolog Richard Doll reddet millioner av menneskeliv med sin forskning på sammenhengen mellom røyking og lungekreft. Dersom smarttelefonen viser seg å være den nye sigaretten, er det...
16.03.2021
Legemiddelavvik ( medication errors ) forekommer i alle ledd i helsetjenesten. I sykehus kan avvik skje både i forbindelse med ordinering, istandgjøring (dispensering) og utdeling (administrering) av...
NO IMAGE
08.03.2021
Øyvind Rø, Trine Wiig Hage, Vigdis Wie Torsteinsson, red. Spiseforstyrrelser Forståelse og behandling – en håndbok. 337 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlag, 2020. Pris...