Old Drupal 7 Site

Les i dette nummeret

Artikkel

Mange obduksjonsrapporter er ikke gode nok

Antallet medisinske obduksjoner er lavt og synkende. Kvaliteten på rapportene er ofte lav. Dette viser en gjennomgang av 389 obduksjonsrapporter fra 15 norske patologiavdelinger. Andelen rapporter med feil i oppsett av dødsårsak var uventet høy, og dødsårsaken ble ofte endret i dødsårsaksstatistikken. Svartiden var lang, noe som svekker læringsutbyttet for klinikerne. Det bør etableres en ordning for å kvalitetssikre medisinske obduksjonsrapporter, tilsvarende slik det er for rettslige obduksjoner.

Originalartikkel: Kvaliteten på medisinske obduksjonsrapporter

Kasuistikker til å lære av

Enkeltpasienter med uvanlig sykdomsårsak, sjelden diagnose eller uventet sykdomsforløp er gode kilder til læring. Les om en tenåring som ble innlagt med mistanke om peritonsillær abscess, men som utviklet et komplisert sykdomsbilde. Les om en mann i 50-årene som fikk multiple arterielle tromboembolier etter covid-19, og en mann i 30-årene som ble legionellasmittet fra en friluftsfontene. Historien om et spedbarn som fikk strømstøt fra en elektrisk skovarmer og ble funnet livløs av moren, er en tankevekker. Pulmonal tularemi – harepest – kan være en aktuell differensialdiagnose til lungekreft ved bildeundersøkelser.

Noe å lære av: En ung jente med vondt i halsen
Kort kasuistikk: Legionellose etter smitte fra fontenen på Youngstorget
Kort kasuistikk: Pulmonal tularemi
Kort kasuistikk: Hjertestans hos ettåring etter strømstøt
Kort kasuistikk: Multiple artierielle tromboembolier etter covid-19
Medisinen i bilder: Sebralinjer

Ved inngangen til et nytt studieår

«Å undervise og å skrive på norsk bidrar til bedre fagformidling og bedre pasientbehandling», fastslår Per Brodal, en merittert lærebokforfatter. Koronapandemien har endret undervisningen og gjort medisinstudiet til et ensomt studium. Hvordan kan vi sikre at studentene likevel blir fullverdige leger? Bør karaktersystemet legges om? Kan en mer desentralisert utdanning styrke rekruttering av leger til distriktene? Antall studieplasser i medisin i Norge skal økes kraftig, men vil antall norske ungdommer som studerer medisin i utlandet, gå ned like mye? Spørsmålene er mange ved inngangen til et nytt studieår.

Minileder: Velkommen!
Fra redaktøren: Mange unge vil bli lege
Leder: Legeutdanning under en pandemi 
Debatt: Bestått/ikke bestått, et nytt kapittel for medisinstudiet?
Debatt: Tid for å utdanne flere leger desentralt

Anbefalte artikler