Old Drupal 7 Site

Anmeldelser
NO IMAGE
16.08.2021
Charlotte Lott Breiø Carlsen, Johanne Elmbæk Kassow, David Kocemba Kompendium i makroskopisk anatomi Hovedet, halsen og de indre organer. 426 s, ill. København: Munksgaard, 2020...
NO IMAGE
16.08.2021
Marit Aarvaag Storaker Nevrokirurgisk kompendium 200 s, tab, ill. Oslo: Legeforlaget, 2020. Pris NOK 525 ISBN 978-82-9293419-7 Nevrokirurgisk kompendium er en bok på 200 sider i et hendig A5-...
NO IMAGE
28.06.2021
Hans Erik Heier Blod! Mellom magi, myter og medisin gjennom 2500 år. 268 s. Oslo: Kolofon, 2019. Pris NOK 249 ISBN 978-82-30019436 Denne populærvitenskapelige boka om blod og...
NO IMAGE
28.06.2021
Maria Nordheim Alme Genetikk Ei innføring. 88 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2020. Pris NOK 199 ISBN 978-82-450-2508-8 Genetikk er en av flere bøker i Fagbokforlagets...
NO IMAGE
07.06.2021
Liv Holmen Med verden i hendene 105 s. Hommersåk: Lyrikkforlaget, 2020. Pris NOK 298 ISBN 978-82-8398-047-9 Det er sjelden jeg sitter igjen med tårevåte øyne når jeg...
NO IMAGE
07.06.2021
Lisbeth Thoresen, Gro Rugseth, Hilde Bondevik Fenomenologi i helsefaglig forskning 144 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2020. Pris NOK 319 ISBN 978-82-15-02889-7 Dette er en lærebok jeg...
NO IMAGE
25.05.2021
Morten A. Horn, Daniel Joachim H. Kleiven, Morten Magelssen, red. Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk. 316 s. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2020. Pris NOK 379, tilgjengelig gratis...
NO IMAGE
25.05.2021
Bo Baslund, Ulla Feldt-Rasmussen, Jens Kastrup et al., red. Medicin 3.utg. 1 200, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2020. Pris DKK 1 300 ISBN 978-87-93810-04-4 Dette er den tredje utgaven av...
NO IMAGE
25.05.2021
Andreas Wahl Blomkvist Ulovlig medisin Rusmidler på resept. 336 s, ill. Stavanger: Frisk forlag, 2020. Pris NOK 339 ISBN 978-82-93428-57-2 Forfatteren er en lege som har markert seg med en...
NO IMAGE
25.05.2021
Hege Thoresen, Terje Simonsen, red. Illustrert farmakologi 4. utg. 392 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2020. Pris NOK 649 ISBN 978-82-450-3356-4 I et teori- og begrepstungt fag som farmakologi...