Old Drupal 7 Site

Debatt
28.06.2021
Menneskers helse er viktigere enn produsentenes rettighetsbeskyttelse av covid-19-vaksiner. 2. oktober 2020 foreslo India og Sør-Afrika for Verdens handelsorganisasjon (WTO) å unnta alle relevante...
NO IMAGE
28.06.2021
Can COVID-19 cause epilepsy, or increase the tendency to seizures in those with epilepsy? Is it safe for persons with epilepsy to be vaccinated against COVID-19? The Epilepsy Association’s...
28.06.2021
Kan covid-19 forårsake epilepsi eller øke anfallstendensen hos dem som har epilepsi? Og er det trygt for personer med epilepsi å ta vaksine mot covid-19? Epilepsiforbundets r...
25.06.2021
Ambulansetjenesten ønsker og trenger et standardisert verktøy i møte med slagpasienten, og et språk som forstås av mottagende sykehusleger. I sykehusene finnes spesialiserte slagteam som står klare...
25.06.2021
I Norge er det en offentlig målsetning om å gjøre det enklere å ta helsefremmende valg. En mer atferdsorientert politikk med nudging – på norsk dulting – som virkemiddel bør tas i bruk for å gjøre...
08.06.2021
Helseinstitusjoner er skadd og kolleger drept i målrettede militære angrep mot Gaza under den pågående pandemien. Du vil aldri forstå det med mindre du har levd det. Jeg har delt familien min i to...
04.06.2021
Vi trenger gode læringsmiljøer og flere studieplasser i medisin i Norge. Norge må utdanne flere av sine framtidige leger selv. I dag tar omtrent halvparten av medisinstudentene studiet i utlandet ( 1...
NO IMAGE
02.06.2021
The everyday lives of children and adolescents have changed drastically during the COVID-19 pandemic. Can increased use of digital devices affect the risk of developing myopia? Since March 2020, the...
NO IMAGE
28.05.2021
Hand sanitiser is both flammable and explosive. During the COVID-19 pandemic, the use of hand sanitiser has seen a dramatic increase, exposing patients and healthcare personnel to significant risk of...
27.05.2021
Barn og unges hverdag har endret seg drastisk under koronapandemien. Kan mye digital hjemmeundervisning gi risiko for mer utvikling av myopi? Siden mars 2020 har koronapandemien utløst alarmknapper...