Old Drupal 7 Site

I tidligere tider
NO IMAGE
22.03.2021
The story of research on multiple sclerosis in Norway starts in 1945 at a private Catholic hospital in the town of Hamar, where the ophthalmologist Marius Haarr was treating patients with retinal...
22.03.2021
Historien om forskningen på multippel sklerose i Norge begynner i 1945 ved en privat katolsk klinikk på Hamar. Her blir øyelegen Marius Haarr engasjert i pasienter med retinal periflebitt og...
NO IMAGE
22.02.2021
Forensic medicine has been taught as part of the medical studies programme since 1814. Soon, this discipline can finally become a medical specialty in Norway. In 2018, Olaug Bollestad, then Deputy...
22.02.2021
Rettsmedisin har vært undervisningsfag på medisinstudiet siden 1814. Snart kan faget endelig bli en legespesialitet i Norge. I 2018 stilte daværende nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité,...
NO IMAGE
28.01.2021
In 1912, an epilepsy colony was established in Bærum, inspired by similar colonies in other countries. Its first years were marked by financial constraints and limited treatment options. In the...
22.01.2021
I 1912 ble det etablert en epilepsikoloni i Bærum inspirert av lignende kolonier i andre land. Trang økonomi og begrensede behandlingsmuligheter preget de første årene. I kjelleren på...
14.12.2020
Medicine’s finest hour is the dawn of its dilemmas ( 1 ) Oppdagelsen av insulinet i Toronto, Canada, for hundre år siden var en av de største begivenhetene i moderne medisinsk historie...
29.06.2020
Selv i vårt Europa, med et teknifisert og velutstyrt helsevesen, har det under covid-19-pandemien til tider oppstått en følelse av hjelpeløshet og frykt for sykdom som er uvant for nåtidens mennesker...
24.06.2019
Våren 1905 var to små søstre i full lek. Et uhell førte til at den ene søsteren fikk fingeren kappet av med øks. En kyndig allmennlege sørget for at historien likevel endte godt. Snøen hadde trukket...
20.06.2019
Det hvilte høytid over Gamle festsal på Universitetet i Oslo torsdag 12. juni 1969. Kull 66–1, åtte kvinner og femtifem menn, var blitt candidati medicinae og skulle få sine vitnemål. Både...