Old Drupal 7 Site

Kronikk
NO IMAGE
12.08.2021
Acute stroke results in unstable cerebral blood circulation and a brain in crisis. Should we be satisfied with a snapshot X-ray image on admission, or do we also need to monitor cerebral blood...
12.08.2021
I løpet av de siste årene har en økende andel nyfødte fått klippet tungebåndet på grunn av ammeproblemer. Evidensgrunnlaget for nytten av behandling er imidlertid svakt. Vi er bekymret for at stadig...
NO IMAGE
10.08.2021
Elite athletes are more likely to suffer sudden cardiac arrest than their peers. In Norway there is no broad, organised screening of young athletes. The televised cardiac arrest sustained by top...
10.08.2021
Ved akutt hjerneslag er hjernens blodsirkulasjon ustabil og hjernen i krise. Skal vi være fornøyd med et røntgenologisk øyeblikksbilde ved innleggelsen, eller trenger vi også en overvåking av...
01.07.2021
Toppidrettsutøvere er mer utsatt for plutselig hjertestans enn jevnaldrende. Det er ingen bred, organisert screening av unge idrettsutøvere i Norge. Den tv-overførte hjertestansen til...
NO IMAGE
28.06.2021
If the COVID-19 pandemic is an uphill slope, antimicrobial resistance is a steep mountainside. Focusing on individual behavioural change in order to limit resistance is not sufficient. To stand a...
28.06.2021
Hvis korona er en motbakke, er antibiotikaresistens en bratt fjellside. Å satse på individuell atferdsendring for å hindre resistens holder ikke. Vi trenger strukturelle tiltak som senkede...
28.06.2021
Å veilede pasienter til å endre helsevaner handler om å fremme den enkeltes indre motivasjon for endring. Når mennesker handler feil, er det fordi de mangler nødvendig kunnskap om konsekvensene...
21.06.2021
Justissektoren legger beslag på stadig flere døgnplasser i det psykiske helsevernet. Dette har store konsekvenser for helsevesenet og er neppe en gjennomtenkt utvikling fra lovgivers side...
14.06.2021
Magnetisk resonanstomografi i sittende eller stående stilling gjør det mulig å fremstille cervikalcolumna i vektbærende posisjon. Etter vår mening er det foreløpig ikke faglig grunnlag for å etablere...