Old Drupal 7 Site

Kuriosa
10.12.2013
Alle vet at kua har fire mager – eller rettere sagt én mage med fire rom, men at mennesket besitter to mager, er dessverre ikke blitt allment kjent. Særlig har barna en egen...
26.11.2013
Akademiske foredrag kan av og til bli så høyttravende og uforståelige at man av og til lurer på om dette er genialt eller det rene og skjære sprøyt. Kirurgen...
12.11.2013
Et gammelt, opprinnelig latinsk ordtak sier at legens fornemste oppgave er å underholde pasienten mens naturen helbreder. Fortsatt er det viktig å beherske kunsten å avvente: den...
NO IMAGE
29.10.2013
Hvis noen blir syke, må de behandles. Helst med en gang, for ikke å risikere farlige situasjoner for pasienten. Men mye tyder på at det nå skjer en massiv ressursslø...
15.10.2013
Gjennom tidene har det vært skrevet tallrike artikler og bøker om tarmgassens mysterier. Dette angår i høyeste grad dagliglivet, men har samtidig viktige globale...
01.10.2013
Kompaniskapet med våre ørsmå venner bakteriene er en blandet fornøyelse. Borborygmi – Tarmer som larmer Intestinal gass kommer dels fra nedsvelget luft, dels fra...
17.09.2013
Hvorfor sier vi egentlig prosit når noen nyser? Å nyse – er det fali, det? De fleste kroppslyder som produseres, forbigås i taktfull stillhet. Ikke slik med et nys – det...
03.09.2013
Det er strevsomt å leve det perfekte liv. Sykdom kan bli et pusterom og gi tilværelsen en ny retning. Positiv sygdom Jørgen Hannibal: Positiv sygdom. Pulsen (Nyt fra Praktiserende...
20.08.2013
Sykdommene behøver oss, uten oss kan de ikke leve. Behøver vi sykdommene for å vise at vi vantrives i kulturen? Vårt behov av sjukdom Neurasteni. Illustration ur annons fr...
06.08.2013
Alle sykehuspasienter som er i stand til å spise, må få den maten de trenger mens de er innlagt. Selv om det stadig blir ansatt nye administratorer og hyret inn flere og flere...