Old Drupal 7 Site

Noe å lære av
18.08.2021
En kvinne i 80-årsalderen med avansert malignt melanom utviklet smerter i toraks etter én kur med immunterapi. Etter initial behandling med steroider bedret tilstanden seg, men få uker senere tilkom...
20.07.2021
En jente i tenårene ble innlagt ved barneavdelingen grunnet kjevesperre, hevelse på halsen og mistanke om peritonsillær abscess. Utredningen skulle avdekke et mer komplekst symptombilde enn forventet...
28.06.2021
Ved vurdering av kroniske sår er det viktig at bakenforliggende årsak utredes. Vi beskriver her en pasient som hadde vært plaget med residiverende sår på venstre underekstremitet etter et alvorlig...
NO IMAGE
10.06.2021
A woman in her forties presented with subacute onset of unilateral blurred vision with pain upon eye movement. Although findings from MRI and cerebrospinal fluid analysis were typical of...
03.06.2021
En kvinne i 40-årene utviklet subakutt, ensidig tåkesyn samt smerter ved øyebevegelse. Til tross for at karakteristiske MR- og spinalvæskefunn var forenlig med demyeliniserende sykdom, ble...
NO IMAGE
25.05.2021
A man in his late forties was examined for suspected cancer of the anal canal with spreading to inguinal lymph nodes. When biopsies failed to confirm malignant disease, other differential diagnoses...
25.05.2021
En mann i slutten av 40-årene ble utredet for antatt kreft i analkanalen med spredning til lymfeknuter i lysken. Biopsier kunne ikke bekrefte malign sykdom og andre differensialdiagnoser måtte...
27.04.2021
En kvinne i 50-årene ble innlagt med akutte magesmerter, hypoksi og alvorlig laktacidose. I forløpet utviklet hun rabdomyolyse, akutt nyresvikt og transaminasestigning. Den komplekse sammensetningen...
NO IMAGE
19.04.2021
Abdominal pain is common in pregnancy and can be caused by anything from physiological changes to life-threatening illness. Non-obstetric conditions can be challenging to diagnose due to atypical...
19.04.2021
Magesmerter i graviditet er vanlig og kan skyldes alt fra fysiologiske forandringer til livstruende sykdom. Ikke-obstetriske tilstander kan være utfordrende å diagnostisere på grunn av utypisk...