Old Drupal 7 Site

Nytt om navn
19.04.2021
Den første norske kasuistikken som beskrev sykehistorien til en pasient smittet med covid-19, vant prisen for årets artikkel i Tidsskriftet. Håkon Kinck Borén. Foto: Irene Thoresen Rønold – Det var...
NO IMAGE
12.10.2020
En studie på nalokson mot opioidoverdoser gitt som nesespray i stedet for intravenøs administrert, førte til kommersiell videreutvikling av preparatet – og prisen for «Beste originalartikkel». Ida...
25.03.2014
Pål Surén. Foto Torunn Gjerustad, Folkehelseinstituttet Pål Surén (f. 1972) ved Folkehelseinstituttet har mottatt pris for beste forskningsartikkel innen forskning på rusmidler og psykisk helse...
NO IMAGE
25.03.2014
Jan Petter Larsen (f. 1953), prosjektleder og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) i Helse Stavanger, har sammen med kompetansetjenestens forskningsgruppe mottatt en...
25.03.2014
Otto Inge Molvær. Foto Gry Molvær Otto Inge Molvær (f. 1939), professor emeritus, tidligere kommandør i Sjøforsvaret og dykkerlege, mottok Kongens fortjenstmedalje i februar 2014. Medaljen fikk han...
25.03.2014
Jan Emil Erikssen. Foto: Lise Åserud/Scanpix Jan Emil Erikssen (f. 1933), professor emeritus, ble i februar 2014 tildelt Kongens fortjenstmedalje. Han var avdelingsoverlege ved Medisinsk avdeling ved...
11.03.2014
Jan Sommerfelt-Pettersen. Foto: Forsvaret Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen (f. 1958) ble i desember 2013 ny sjef for Forsvarets sanitet og ble samtidig utnevnt til kontreadmiral. Forsvarets sanitet...
11.03.2014
Guro Valen. Foto: Benjamin A. Ward Guro Valen (f. 1960), hjerteforsker og professor ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo, er tildelt Nasjonalforeningens hjertepris 2013 for...
25.02.2014
J. Frederik Frøen. Foto: Folkehelseinstituttet J. Frederik Frøen (f. 1968), avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, har i konkurranse med noen av verdens beste forskere fått ERC Consolidator...
25.02.2014
Olav Thoresen. Foto: Universitetet i Bergen Olav Thorsen (f. 1949), fastlege i Stavanger og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen, har mottatt Løvetannprisen 2013 for sin mangeårige og...