Old Drupal 7 Site

Per Brodal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Brodal

Per Brodal
26.07.2021
Norsk medisinsk fagspråk må styrkes. Vi trenger flere medisinske lærebøker på norsk. Illustrasjon: hudiemm / iStock. Tilpasset av Tidsskriftet Mange spør seg om det spiller noen rolle om lærebøker er...
Per Brodal
11.03.2019
Det er fagfolk som må vurdere indikasjon for helsehjelp. Aftenposten offentligjorde 14. januar i år en liste på 17 kirurgiske inngrep som helseminister Bent Høie ber helseforetakene slutte å bruke...
Per Brodal
10.12.2018
Hjerneforskning har høy prestisje, men kritiske røster hevder at resultatene blir oversolgt. Gir forskerne løfter om å forklare fenomener hjerneforskning egentlig ikke kan gi svar på? Aktuell bok...
Per Brodal
30.10.2018
J. Donald Boudreau, Eric Cassell, Abraham Fuks Physicianship and the rebirth of medical education 362 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2018. Pris GBP 49 ISBN 978-0-19-937081-8 Boken...
Erlend Hem, Per Brodal
12.12.2017
Den delen av bekkenet som ligger fremme ved symfysen, ble tidligere kalt for skambenet. Mange synes det er et upassende ord. Så hva bør knokkelen kalles? Os pubis, som tidligere ble kalt skambenet,...
Per Brodal
02.10.2017
Jørgen Tranum-Jensen, Klaus Qvortrup, Peter Holm-Nilsen et al. Hovedets, halsens og de indre organers anatomi 464 s, ill. København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 995 ISBN 978-87-628-1559-9 Dette er 11...
Per Brodal
18.09.2017
Slagstads velskrevne, krasse, og sannsynligvis sørgelig treffende beskrivelse av «hovedstadsfusjonen» og det fremvoksende helsebyråkratiet gir blant annet anledning til refleksjon over hva som...
Per Brodal
23.08.2007
Calman, KC. Medical education Past, present and future. Handing on learning. 543, ill. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone Elsevier, 2006. Pris GBP 28 ISBN 978-0-443-07473-8 Sir Kenneth Calman er...
Per Brodal
20.09.2007
Kingsley, RE Kinglsey, RD. Interactive atlas of the human brain CD-ROM. Totowa, NJ: Humana Press, 2007. Pris USD 100 ISBN 978-1-58829-798-3 Dette er en utnyttelse og en videreføring av det enorme...
Erlend Hem, Per Brodal
17.01.2008
I moderne medisinske ordbøker vil man lete forgjeves etter uttrykket regio iliaca ( 1  –  4 ). Det er heller ikke oppslagsord i nyere lærebøker i anatomi ( 5 , 6 ). Dersom man ønsker å inndele...
Per Brodal
13.03.2008
Jensen, TW Skov, M Følelser og kognition 299 s, tab, ill. København: Museum Tusculanums Forlag, 2007. Pris DKK 275 ISBN 978-87-635-0584-0 Denne utgivelsen består av 12 selvstendige kapitler skrevet...
Per Brodal
27.08.2009
Standring, S Gray’s Anatomy The anatomical basis of clinical practice. 40. utg. 1 576 s, tab, ill. London: Churchill Livingston Elsevier, 2008. Pris USD 199 ISBN 978-0-443-06684-9 Hvis noen bok...
Per Brodal
15.01.2009
Gilroy, AM MacPehrson, BR Ross, LM. Atlas of anatomy 656 s, tab, ill. New York, NY: Thieme, 2008. Pris USD 75 ISBN 978-1-60406-062-1 Dette atlaset er basert på et større flerbindsverk utgitt av samme...
Vegard Bruun Wyller, Per Brodal
24.08.2006
En integrert, problembasert studieplan for medisinerutdanningen i Oslo har i år sitt tiårsjubileum. Selv om effektene av reformen ikke er avklart, bør reformens grunnprinsipper hegnes om Det er i...
Per Brodal
24.08.2006
Schuenke, Michael Schulte, Erik Schumacher, Udo Atlas of anatomy General anatomy and the musculoskeletal system. 541 s, tab, ill. New York: Thieme, 2005. Pris USD 65 ISBN 3-13-142081-2 Dette atlaset...
Per Brodal
23.09.2004
Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere går i år til Patrik Ernfors og Claes M. Gustafsson, begge fra Karolinska Institutet i Stockholm, for studier av nervevekstfaktorer og regulering av...
Per Brodal
03.06.2004
Barker, Roger A. Barasi, Stephen Neuroscience at a glance 130 s, tab, ill. Oxford: Blackwell Publishing, 2003. Pris GBP 15 ISBN 1-4051-1125-0 «The brain is not merely complex, it is fantastically...
Per Brodal
06.11.2003
Kenneth, Hugdahl Richard J., Davidson The asymmetrical brain 796 s, tab, ill. London: MIT Press, 2003. Pris GBP 59,95 ISBN 0-262-08309-4 Hvorfor er de to hjernehalvdelene spesialisert for ulike...
Per Brodal
18.12.2003
Jakobsen, Arnt Norsk medisinsk ordbok 334 s. Oslo: Forlag Sem og Stenersen, 2002. Pris NOK 310 ISBN 82-7046-071-0 At dette er 14. utgave forteller i seg selv at boken dekker et behov. Første utgave...
Per Brodal, Olav Sand, Per Andersen
25.09.2003
Den store Jahreprisen for 2003 er tildelt Terje Lømo, Universitetet i Oslo, for hans banebrytende studier av hvordan nervecellenes impulsaktivitet bestemmer utvikling og funksjon av hjerne og muskler...