Old Drupal 7 Site

Hanna Maria Eng

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanna Maria Eng

Hanna Maria Eng, Rolf Bruun Bie, Anne Jarstein Skjulsvik, Anne Gro Pedersen, Glenny Cecilie Alfsen
16.08.2021
The declining frequency of autopsies is an internationally known trend ( 1 ). In the 1980 s, approximately 6 000 medical autopsies were performed in Norway annually, corresponding to nearly 15 % of...
Hanna Maria Eng, Rolf Bruun Bie, Anne Jarstein Skjulsvik, Anne Gro Pedersen, Glenny Cecilie Alfsen
16.08.2021
Synkende obduksjonsfrekvens er en kjent trend internasjonalt ( 1 ). I 1980-årene ble det utført rundt 6 000 medisinske obduksjoner årlig i Norge, noe som tilsvarte ca. 15 % av alle dødsfall ( 2 ). I...
Hanna Maria Eng
11.02.2019
Knut Wester stilte spørsmål ved om den medisinske dokumentasjonen som sakkyndige i dag vurderer som bevis på filleristing, er av tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet til at den kan brukes som...