Old Drupal 7 Site

Kjell Otto Fremstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Otto Fremstad

Maren Ranhoff Hov, Mona Guterud, Helge Fagerheim Bugge, Karianne Larsen, Kristi C.G. Bache, Kjell Otto Fremstad, Else Charlotte Sandset
25.06.2021
Ambulansetjenesten ønsker og trenger et standardisert verktøy i møte med slagpasienten, og et språk som forstås av mottagende sykehusleger. I sykehusene finnes spesialiserte slagteam som står klare...
Kjetil Sunde, Kjell Otto Fremstad, Jan Furuheim, Petter Andreas Steen
20.03.2001
Basert på et materiale publisert i Resuscitation (3) Hvert år dør mer enn 6 000 personer plutselig og uventet utenfor sykehus i Norge, og ca. 80 % av dødsfallene antas å være forårsaket av...