Old Drupal 7 Site

Paul Christoffer Lindemann

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Paul Christoffer Lindemann

Christian Magnus Thaulow, Paul Christoffer Lindemann, Claus Klingenberg
15.06.2021
Urinary tract infections (UTIs) are common in children. Approximately 2 % of boys and 8 % of girls will have had a UTI before the age of eight ( 1 ). In paediatrics, there is a tradition of...
Christian Magnus Thaulow, Paul Christoffer Lindemann, Claus Klingenberg
08.06.2021
Urinveisinfeksjon forekommer hyppig hos barn. Omtrent 2 % av alle gutter og 8 % av jenter vil ha gjennomgått en urinveisinfeksjon før de fyller åtte år ( 1 ). Innen barnemedisinen er det tradisjon...
Paul Christoffer Lindemann, Karianne Wiger Gammelsrud, Iren Høyland Löhr, Per Espen Akselsen, Morten Lindbæk, Arnfinn Sundsfjord
09.09.2019
Definisjonene for klassifisering av bakteriers følsomhet for antibiotika er nå endret. Dette får kliniske konsekvenser ved valg og dosering av terapeutikum etter svar fra mikrobiologisk laboratorium...
Håkon Reikvam, Øystein Power, Pål Høvding, Paul Christoffer Lindemann, Haakon Sjursen
26.06.2012
En tidligere frisk mann i 30-årene utviklet intense knesmerter etter elektiv artroskopisk knekirurgi. Grundige kliniske overveielser og laboratoriediagnostiske funn var viktig for å stille riktig...
Paul Christoffer Lindemann, Bjørg C. Haldorsen, Ingrid Smith, Haakon Sjursen, Haima Mylvaganam
28.05.2013
Aminoglykosider er potente antibiotika som er spesielt godt egnet til bruk ved alvorlige infeksjoner. I kombinasjon med et celleveggsantibiotikum har det fortsatt en viktig plass i empirisk...