Old Drupal 7 Site

Ragnar Bekkhus Moe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnar Bekkhus Moe

Eirik Tjønnfjord, Ragnar Bekkhus Moe, Waleed Ghanima, Saad Aballi
28.06.2021
We now have a good understanding of the acute complications of COVID-19, but we know less about possible long-term sequelae. The aim of this case report is to raise awareness of subacute thyroiditis...
Eirik Tjønnfjord, Ragnar Bekkhus Moe, Waleed Ghanima, Saad Aballi
28.06.2021
Vår kunnskap om akutte komplikasjoner ved covid-19 har etterhvert blitt god, men vi vet mindre om eventuelle følgetilstander. Med denne kasuistikken ønsker vi å gjøre oppmerksom på subakutt...