Old Drupal 7 Site

Saad Aballi

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Saad Aballi

Eirik Tjønnfjord, Ragnar Bekkhus Moe, Waleed Ghanima, Saad Aballi
28.06.2021
We now have a good understanding of the acute complications of COVID-19, but we know less about possible long-term sequelae. The aim of this case report is to raise awareness of subacute thyroiditis...
Eirik Tjønnfjord, Ragnar Bekkhus Moe, Waleed Ghanima, Saad Aballi
28.06.2021
Vår kunnskap om akutte komplikasjoner ved covid-19 har etterhvert blitt god, men vi vet mindre om eventuelle følgetilstander. Med denne kasuistikken ønsker vi å gjøre oppmerksom på subakutt...
Siri Øverstad, Eirik Tjønnfjord, Magnus Kringstad Olsen, Jonas Bergan, Saad Aballi, Øystein Almås, Waleed Ghanima, Jetmund O. Ringstad
14.12.2020
The clinical picture associated with COVID-19 can vary from asymptomatic to acute respiratory distress syndrome (ARDS) and death ( 1 ). It is estimated that 15–40 % of patients hospitalised...
Siri Øverstad, Eirik Tjønnfjord, Magnus Kringstad Olsen, Jonas Bergan, Saad Aballi, Øystein Almås, Waleed Ghanima, Jetmund O. Ringstad
14.12.2020
Sykdomsbildet ved covid-19 kan variere fra asymptomatisk forløp til akutt lungesviktsyndrom (ARDS, acute respiratory distress syndrome ) og død ( 1 ). Det er estimert at 15–40 % av sykehusinnlagte...
Eirik Tjønnfjord, Siri Øverstad, Saad Aballi, Waleed Ghanima
15.09.2020
Vi mistenker at mange utvikler tromboembolisme ved covid-19-infeksjon. Profylakse bør vurderes også til ikke-innlagte pasienter. Koagulasjonsforstyrrelser og tromboembolisme ved covid-19 ser ut til å...