Old Drupal 7 Site

Trine Brevig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trine Brevig

Ingrid Roscher, Trine Brevig, Petter Gjersvik
28.06.2021
Fotodynamisk terapi og annen destruktiv behandling av hudkreft kan føre til residiv og omfattende kirurgiske inngrep. Basalcellekarsinom har flere kliniske uttrykksformer, vokser langsomt,...
Harald Aarset, Trine Brevig, Bettina Casati, Karin Collett, Christian Lycke Ellingsen, Friedemann Leh, Lisbet Sviland
18.11.2019
Vår kjære kollega Silje Fismen omkom i en ulykke i de italienske alper 27. juli. Dette er ikke bare en ubeskrivelig tragedie for familien, men også et stort tap for kolleger og venner. Silje var en...
Trine Brevig, Marianne Arnestad, Jørg Mørland, Kari Skullerud, Torleiv Ole Rognum
01.04.2004
I 1999 var 47 % av de som omkom i trafikken bilførere ( 1 ). En del av ulykkene disse førerne forårsaker, rubriseres som uforklarlige ut fra trafikkbildet og vitnebeskrivelser. Man antar at slike...
Roger Bjugn, Trine Brevig
30.10.2012
Access to patient information is necessary to enable doctors and other health personnel to provide adequate treatment. We will describe a model for electronic exchange of pathology reports between...
Ingrid Roscher, Trine Brevig, Gro Mørk, Per Helsing, Petter Gjersvik
13.12.2011
Basalcellekarsinom er den vanligste formen for hudkreft, og insidensen er økende både i Norge og på verdensbasis. Omtrent 10 – 15 % av disse svulstene har et aggressivt, infiltrerende og/eller...
Roger Bjugn, Trine Brevig
30.10.2012
Tilgang til pasientopplysninger er nødvendig for at leger og annet helsepersonell skal kunne gi adekvat behandling. Vi beskriver en modell for elektronisk utveksling av patologisvar på tvers av...