Old Drupal 7 Site

Barne- og ungdomspsykiatri
30.04.2021
Effekten av hypnose i behandling av flere tilstander er nå så godt dokumentert at hypnose bør inngå som en del av behandlingstilbudet til en rekke pasientgrupper – både voksne og barn. Implementering...
NO IMAGE
22.03.2021
Kasia Kozlowska, Stephen Scher, Helene Helgeland Functional Somatic Symptoms in Children and Adolescents A Stress-System Approach to Assessment and Treatment. 383 s, ill. New York, NY: Palgrave...
01.02.2021
I en studie var mors bruk av paracetamol under svangerskapet assosiert med utvikling av ADHD hos barnet. Illustrasjonsfoto: fizkes/iStock Mange bruker paracetamol mot smerter, også gravide kvinner. I...
01.02.2021
Barn går til grunne i flyktningleirene. Og det skjer på vår vakt. «Gholam» har ikke rukket å bli tenåring enda, men armene er allerede sterkt merket av at han sliter. Det er gamle arr og nye sår der...
NO IMAGE
14.12.2020
Per-Willy gikk bort 25. mars 2020, bare 52 år gammel. Han var født og oppvokst i Bodø, på nordsida av byen. Han tok medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø med kull...
NO IMAGE
23.11.2020
Mikkel Højlund, Christina Blanner Wagner, Julie Eg Frøkjær Psykiatriske cases 187 s. København: FADL’s forlag, 2020. Pris DKK 250 ISBN 978-87-93590-92-2 Den danske...
23.11.2020
Et barn i tidlig skolealder ble innlagt med noen dagers sykehistorie med magesmerter, oppkast og en palpabel oppfylling i øvre del av abdomen. Utredningen viste at det dreide seg om en svært uvanlig...
NO IMAGE
26.10.2020
Barnepsykiater Hilchen Sommerschield døde 13.9.2020, 94 år gammel. En bauta i norsk barnepsykiatri og en inspirerende lærer har gått ut av livet. Hennes tenkning vil leve...
16.06.2020
Tiltakene for å begrense smittespredning i forbindelse med covid-19-pandemien har vært inngripende for alle. Ikke minst har ungdom blitt påvirket. 13. mars 2020 ble skolene stengt og det ble innført...
19.05.2020
Med pakkeforløpene i psykisk helsevern ønsker man å spare tid og hjelpe flere. Men fører det til bedre hjelp? Foto: privat Forventning, glanset papir og skinnende sløyfebånd. Helsedirektoratets pakke...