Old Drupal 7 Site

Barnesykdommer
27.05.2021
Screening av nyfødte med pulsoksymetri bør ikke defineres som bare en test for hjertefeil, men som en generell screening for alle tilstander med tidlig neonatal hypoksemi. Universell screening av...
NO IMAGE
25.05.2021
En modifisert mRNA-basert vaksine kan hemme autoimmunitet uten å utløse inflammasjon i mus. Illustrasjon av den autoimmune responsen og skaden som forårsaker nevrodegenerative...
21.05.2021
Dermatitt er et videre begrep enn eksem . Likevel kan disse ordene i noen sammenhenger brukes som synonymer. Illustrasjonsfoto: tylim/iStock Atopisk dermatitt er en kronisk hudsykdom, kjennetegnet av...
07.05.2021
Bruk av larynksmaske under resuscitering av nyfødte i Uganda hadde ingen effekt på dødelighet eller forekomst av hjerneskade. Illustrasjonsfoto: j-the photoholic / iStock Asfyksi er den tredje...
30.04.2021
Tiltak for økt endeekspiratorisk trykk ga ingen effekt ved gjenoppliving av nyfødte i Tanzania. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB På verdensbasis dør hvert år rundt 700 000 nyfødte pga...
30.04.2021
Effekten av hypnose i behandling av flere tilstander er nå så godt dokumentert at hypnose bør inngå som en del av behandlingstilbudet til en rekke pasientgrupper – både voksne og barn. Implementering...
26.04.2021
Pasienter kan være idrettsutøvere og dermed underlagt Verdens antidopingbyrås (World Anti-Doping Agency, WADA) antidopingregelverk – noen ganger uten å være klar over det selv. Da kan det være til...
21.04.2021
Nye norske data viser at medianalder for starten av puberteten hos norske jenter er seks måneder lavere enn tidligere antatt. Nye vekstkurver for norske jenter og gutter ble publisert i 2009 ( 1 )...
07.04.2021
Oppdaterte retningslinjer for både ikke-medikamentell og medikamentell behandling av smerte hos barn og unge er nå tilgjengelig. Norske og internasjonale studier tyder på at barns smertenivå blir...
NO IMAGE
22.03.2021
Kasia Kozlowska, Stephen Scher, Helene Helgeland Functional Somatic Symptoms in Children and Adolescents A Stress-System Approach to Assessment and Treatment. 383 s, ill. New York, NY: Palgrave...