Old Drupal 7 Site

Immunologi og transfusjonsmedisin
NO IMAGE
07.06.2021
Jacob Birger Natvig ble født 6. desember 1934 og døde 2. april 2021. En av grunnleggerne av innen moderne norsk immunologi med en sentral rolle i norsk forskning har forlatt oss. Etter medisinsk...
07.06.2021
Cellulære blodkomponenter bør bestråles for å forebygge transfusjonsassosiert transplantat-mot-vert-sykdom hos sterkt immunsupprimerte pasienter. Illustrasjon: Miss Boo / Bente Jørgensen Riktig...
27.05.2021
Akutt tryptasestigning er diagnostisk for mastcelleaktivering. Vi presenterer her en kasuistikk der tryptase målt ved et akutt anfall påviste en sjelden og potensielt alvorlig tilstand. Kasuistikken...
24.02.2021
Etter massevaksinasjonen mot svineinfluensa i 2009 har ny kunnskap endret premissene for vurdering av skadeserstatning og for videre utforsking av senskader etter vaksinasjon. Vaksinasjon regnes som...
16.02.2021
I den planlagte massevaksinasjonen vil man oppleve at mange pasienter får allergiske reaksjoner og anafylaksi. Det er viktig at disse pasientene utredes. De nye vaksinene mot covid-19 har en...
01.02.2021
Koronaviruset vil sannsynligvis bli som en sesonginfluensa. Men hva er virusmutasjoner, og hvordan endres SARS-CoV-2? Hvilken betydning får dette for vaksineringen? Mutasjoner oppstår kontinuerlig...
11.01.2021
Trombocytopeni er definert som trombocyttmengde < 150 · 10 9 /L og forekommer hyppig hos kritisk syke pasienter. Tilstanden utvikles som følge av redusert produksjon, økt destruksjon eller økt...
14.12.2020
Hvor stor andel av befolkningen må være immun, gjennom vaksinasjon eller naturlig infeksjon, for å oppnå flokkimmunitet, slik at befolkningen er beskyttet mot spredning av en smittsom sykdom som...
14.12.2020
SARS-CoV-2-viruset stenger ned proteinsyntesen som er avgjørende for at kroppen skal kvitte seg med virusinfiserte celler. Illustrasjon: Roy Scott / NTB Ved en virusinfeksjon utnyttes vertscellens...
26.11.2020
Tre vaksiner har vist seg å ha god effekt mot covid-19. Men hvordan virker egentlig disse? Stetoskopet har snakket med vaksineforsker Gunnveig Grødeland. De siste ukene har det kommet nyheter om...