Old Drupal 7 Site

Språkspalten
26.07.2021
Norsk medisinsk fagspråk må styrkes. Vi trenger flere medisinske lærebøker på norsk. Illustrasjon: hudiemm / iStock. Tilpasset av Tidsskriftet Mange spør seg om det spiller noen rolle om lærebøker er...
21.06.2021
Forskere må være fortrolig med type I-feil og type II-feil. Det finnes andre ord som får bedre frem hva dette er. Illustrasjon: Tidsskriftet Termene type I-feil og type II-feil er forklart i en...
07.06.2021
Progestagene hormoners terminologi er kompleks. Her er et forsøk på en avklaring. I faglitteraturen er omtalen av progestagene hormoner ofte upresis, og termene progesteron , progestagen , gestagen...
21.05.2021
Dermatitt er et videre begrep enn eksem . Likevel kan disse ordene i noen sammenhenger brukes som synonymer. Illustrasjonsfoto: tylim/iStock Atopisk dermatitt er en kronisk hudsykdom, kjennetegnet av...
16.04.2021
Helsespråk er språklig kommunikasjon om helse og sykdom i en helsefaglig sammenheng. Et godt og klart helsespråk er nødvendig for både helsepersonell, pasienter, pårørende og publikum. Illustrasjon:...
07.04.2021
Steroider er en samlebetegnelse på kortikosteroider, kjønnshormoner og andre steroider. I faglige sammenhenger bør man stort sett unngå å bruke termen steroider. Antakelig skjønte de fleste av...
22.03.2021
Uttrykket salvage therapy brukes om nytt forsøk på radikal behandling av kreft etter at første forsøk har sviktet. Men uttrykket kan også ha andre betydninger. Det engelske ordet salvage brukes...
NO IMAGE
08.03.2021
Seizures that resemble epileptic seizures but are not related to epilepsy, should be called non-epileptic seizures, even though the expression is not completely precise. ‘The Almighty Brain’ by...
08.03.2021
Anfall som ligner epileptiske anfall, men som ikke er ledd i sykdommen epilepsi, bør kalles ikke-epileptiske anfall , selv om uttrykket ikke er helt dekkende. Det er mange typer anfall som til...
09.02.2021
Biologiske legemidler med monoklonale antistoffer har lange generiske navn som kan virke kompliserte og forvirrende. Illustrasjon: undefined undefined / iStock Pasienter med inflammatorisk sykdom i...