Old Drupal 7 Site

Rettelse: Progestageners terminologi

Guttorm Raknes Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 883.

I Tidsskriftet nr. 9/2021, s. 883 skal Tabell 1 se slik ut:

Tabell 1

Eksempler på progestiner i de fire generasjonene.

Generasjon

Eksempler

Første

Noretindron

Andre

Levonorgestrel

Tredje

Desogestrel

Fjerde

Dienogest
Drospirenon

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler