Old Drupal 7 Site

Rettelse
NO IMAGE
23.06.2021
Journal of the Norwegian Medical Association 2021; 141. doi: 10.4045/tidsskr.20.0351. In this article, Figure 4 should read as follows: Figure 4 Forest plot for the outcome measure duration of...
NO IMAGE
21.06.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 748–57. I Tidsskriftet nr. 8/2021, s. 753 skal Figur 4 se slik ut: Figur 4 Balansediagram for utfallsmålet varighet av respiratorbehandling angitt i antall døgn...
NO IMAGE
21.06.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 883. I Tidsskriftet nr. 9/2021, s. 883 skal Tabell 1 se slik ut: Tabell 1 Eksempler på progestiner i de fire generasjonene. Generasjon Eksempler Første Noretindron...
NO IMAGE
21.06.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 809. I Tidsskriftet nr. 9/2021, s. 809 skal referanse 3 være: Østborg TB. Den ubehagelige abortnemnda. Vårt Land 11.3.2021. Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
NO IMAGE
10.06.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 858–61. I Tidsskriftet nr. 9/2021, s. 860 skal Figur 1 se slik ut (merk liten endring i stiplet linje): Figur 1 Ryggmargsstimuleringssystem med epidural...
NO IMAGE
10.06.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 723–6. I Tidsskriftet nr. 8/2021, s. 724 skal det i tabellhodet i Tabell 1 stå: Reduksjon av attakker i fase III-studier (6) , Administrasjon (6) , Egnet ved...
NO IMAGE
07.06.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 761–4. I Tidsskriftet nr. 8/2021, s. 761 og 764 skal navnet på tredjeforfatteren være Premnaath Torayraju. I tillegg skal det på s. 762 stå: … blant annet sårsekret...
NO IMAGE
12.05.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 559–62. In the Journal of the Norwegian Medical Association no. 9/2021, p. 560 the following should be written: An acute hypoxic event is defined as pH < 7.0 with...
NO IMAGE
07.05.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 559–62. I Tidsskriftet nr. 9/2021, s. 560 skal det stå: En akutt hypoksisk hendelse defineres som pH < 7,0 med BD > 12 samt Apgar < 5 etter 5 minutter med...
NO IMAGE
12.04.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 364. I Tidsskriftet nr. 4/2021, s. 364 skal tittelen være: Facioscapulohumeral muskeldystrofi . Videre skal det stå: MR-bildet viser et snitt av øvre thorax hos en...