Old Drupal 7 Site

Rettelse: Tidlig aktivitet hos respiratorpasienter – en metaanalyse

Hanna Eikås Klem, Tuva Sofie Tveiten, Sigrid Beitland, Stine Malerød, Doris Tove Kristoffersen, Terese Dalsnes, Maria Beate Nupen-Stieng, Lillebeth Larun Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 748–57.

I Tidsskriftet nr. 8/2021, s. 753 skal Figur 4 se slik ut:

Figur 4 Balansediagram for utfallsmålet varighet av respiratorbehandling angitt i antall døgn. Sammenligning mellom tidlig mobilisering og standard behandling. Studier med middels risiko for systematisk skjevhet er inkludert (subgrupper).

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler