Old Drupal 7 Site

Klinisk oversikt
NO IMAGE
17.08.2021
Anterior shoulder dislocation can occur in connection with a traumatic event or as a result of an anatomical predisposition. A traumatic dislocation can damage stabilising structures, which can...
05.08.2021
Fremre skulderluksasjon kan oppstå i forbindelse med et traume eller som følge av anatomisk disponerende forhold. En traumatisk luksasjon medfører skader på stabiliserende strukturer som kan...
22.06.2021
Autoimmun hepatitt er en kronisk leversykdom som ubehandlet kan føre til levercirrhose og leversvikt. Majoriteten av pasientene responderer godt på standard immunsuppressiv behandling, men noen...
NO IMAGE
04.06.2021
Spinal cord stimulation with weak electric current is a neuromodulatory treatment suitable for subgroups of patients with chronic neuropathic pain and certain other pain conditions. Neuropathic pain...
02.06.2021
Ryggmargsstimulering med svak elektrisk strøm er en nevromodulerende behandling for undergrupper av pasienter med langvarige nevropatiske smerter og enkelte andre smertetilstander. Nevropatiske...
NO IMAGE
25.05.2021
Systemisk lupus erythematosus er en sjelden revmatisk bindevevssykdom som rammer kvinner i fertil alder. Sykdommen innebærer økt risiko for føtale og maternelle...
29.04.2021
Alzheimers sykdom er den hyppigste årsaken til demens i verden. Forekomsten vil øke betydelig i årene som kommer, i takt med at andelen eldre øker. Det er foreløpig ingen sykdomsmodifiserende...
NO IMAGE
12.04.2021
Many medicines prescribed for older patients have an unintended anticholinergic effect in addition to the primary intended effect. This may lead to adverse reactions such as dizziness and memory loss...
07.04.2021
Mange legemidler som forskrives til eldre pasienter har utilsiktet antikolinerg effekt utover den primære tilsiktede virkningen. Denne effekten kan føre til uheldige bivirkninger, som...
22.03.2021
Hidrosadenitt er en kronisk hudsykdom som kan gi gjentatte utbrudd av smertefulle lesjoner. Riktig behandling vil redusere smerte og risiko for residiv. For abscesser og sinusganger anbefales...