Old Drupal 7 Site

Medisinsk historie
07.06.2021
Hvordan skal man opplyse om seksualitet? I dag diskuterer leger, aktivister, politikere og psykologer hvordan vi skal forstå kjønn og kjønnsidentitet – og hvordan opplæring i seksualitet og kjønn...
22.03.2021
Heggedalstunet i Innvik, Nordfjord, 1872. Foto: Knud Knudsen/Billedsamlingen, Universitetet i Bergen I eldre tid var den rurale busetnaden prega av store og tette fellestun i delar av landet, fram...
30.03.2020
I juni 2019 la det regjeringsoppnevnte tvangsutvalget frem en murstein av et utkast til en ny lov, den såkalte tvangsbegrensningsloven. Lovutkastet teller 800 sider og har som formål å samle inn i én...
NO IMAGE
09.12.2019
In 1952, surgeon Roar Strøm (Figure 1) published an article detailing a case of illness in a 32-year-old man ( 1 ). Strøm had operated on the man the previous year for recurrent dyspeptic pain and...
09.12.2019
Allerede i 1952 publiserte kirurgen Roar Strøm (figur 1) en artikkel der han i detalj gjorde rede for et sykdomstilfelle hos en 32 år gammel mann ( 1 ). Strøm hadde operert mannen året før for...
21.10.2019
I mars 2018 oppnevnte regjeringen et utvalg som skal forberede gjennomføringen av rusreformen – en reform som skal overføre samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av narkotiske stoffer fra...
NO IMAGE
24.06.2019
Our interest in this story arose in relation to the article on the psychiatrist Augusta Rasmussen (1895–1979) ( 1 ). While working on that article, we constantly came across the name of Ragnhild Vogt...
20.06.2019
Vår interesse for denne historien oppsto i forbindelse med artikkelen om psykiateren Augusta Rasmussen (1895–1979) ( 1 ). I dette arbeidet dukket stadig navnet til Ragnhild Vogt Hauge opp, og for oss...
10.12.2018
Dagens debatt om overdiagnostikk og overbehandling reiser spørsmålet om vi er i ferd med å sette diagnoser på normale reaksjoner. Hvor går grensen mellom sorg og depresjon? Mellom sjenanse og angst?...
NO IMAGE
31.10.2018
In 1923, the five-year-old Public Health Association published a folder with ten large-format posters, called House Maxims for Mothers and Children (Figure 1). Their objective was to promote child...