Old Drupal 7 Site

Dag Moster

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Moster

Ane Charlotte Haug, Trond Markestad, Erling Tjora, Dag Moster
12.08.2021
I løpet av de siste årene har en økende andel nyfødte fått klippet tungebåndet på grunn av ammeproblemer. Evidensgrunnlaget for nytten av behandling er imidlertid svakt. Vi er bekymret for at stadig...
Dag Moster
06.11.2008
Hjemmefødsel er sjeldent i Norge, men temaet er omdiskutert. Hvor trygt er det i forhold til sykehusfødsel? Kunnskapen er fremdeles utilstrekkelig, og valget blir til sjuende og sist kvinnens eget...
Pétur B. Júlíusson, Mathieu Roelants, Geir Egil Eide, Dag Moster, Anders Juul, Roland Hauspie, Per Erik Waaler, Robert Bjerknes
12.02.2009
Målinger av europeiske befolkningsgrupper har vist en langsom positiv trend i barns vekst – med en gradvis økning i slutthøyde på 0,3 – 3 cm for hver tiårsperiode ( 1  –  3 ). Denne utviklingen...
Pétur B. Júlíusson, Mathieu Roelants, Geir Egil Eide, Dag Moster, Anders Juul, Roland Hauspie, Per Erik Waaler, Robert Bjerknes
12.02.2009
Measurements of European populations have shown a slow, positive trend in children’s growth – with a gradual increase in final height by 0.3 – 3 cm for every decade ( 1  –  3 ). This development is...
Dag Moster
20.02.2002
Mens det er enighet om at fødsler med kjente risikofaktorer før fødsel bør sentraliseres til spesialsykehus som er særlig utstyrt for å kunne ta seg av fødselskomplikasjoner, er det liten enighet om...
Dag Moster, Rolv Terje Lie, Trond Markestad
20.10.2005
Organisering av fødselshjelpen engasjerer både fagfolk og legfolk. Prinsesse Märtha Louises hjemmefødsel har ytterligere aktualisert debatten i mediene. Sentrale fagpersoner har uttalt med stor...