Old Drupal 7 Site

Erik Ekker Solberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Ekker Solberg

Anders Wold Bjerring, Sebastian Imre Sarvari, Thor Edvardsen, Erik Ekker Solberg
10.08.2021
Elite athletes are more likely to suffer sudden cardiac arrest than their peers. In Norway there is no broad, organised screening of young athletes. The televised cardiac arrest sustained by top...
Anders Wold Bjerring, Sebastian Imre Sarvari, Thor Edvardsen, Erik Ekker Solberg
01.07.2021
Toppidrettsutøvere er mer utsatt for plutselig hjertestans enn jevnaldrende. Det er ingen bred, organisert screening av unge idrettsutøvere i Norge. Den tv-overførte hjertestansen til...
Kjetil Retterstøl, John Munkhaugen, Charlotte Björk Igul, Jostein Grimsmo, Anne Kask, Henrik Schirmer, Anne Grete Semb, Erik Ekker Solberg
08.03.2021
Takk til fastlege Fretland for hans innlegg og interesse for temaet. Vi lytter til hans argumenter, men vil samtidig få understreke at dokumentasjonen på LDL kolesterol anbefalingen i v...
Kjetil Retterstøl, John Munkhaugen, Charlotte Björk Ingul, Jostein Grimsmo, Anne Kask, Henrik Schirmer, Anne Grete Semb, Erik Ekker Solberg
22.02.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 122–4. I Tidsskriftet nr. 2/2021, s. 124 skal det stå: Charlotte Björk Ingul er dr.med., spesialist i hjertesykdommer og overlege ved LHL-sykehuset Gardermoen...
Kjetil Retterstøl, John Munkhaugen, Charlotte Björk Ingul, Jostein Grimsmo, Anne Kask, Henrik Schirmer, Anne Grete Semb, Erik Ekker Solberg
22.01.2021
I nye europeiske retningslinjer anbefales et lavere behandlingsmål for LDL-kolesterol enn i de norske retningslinjene. Vi mener flere av de nye behandlingsmålene bør anvendes i Norge. Illustrasjon:...
Torkil Berge, Bente Bull-Hansen, Erik Ekker Solberg, Else Resser Heyerdahl, Kjetil Nordbø Jørgensen, Leif Erik Vinge, Marit Aarønæs, Erik Øie, Ingrid Hyldmo
08.10.2019
Symptoms of depression and anxiety are common in patients with cardiac disease ( 1 , 2 ). Depressive symptoms are associated with increased mortality ( 3 ), reduced quality of life ( 4 ), increased...
Torkil Berge, Bente Bull-Hansen, Erik Ekker Solberg, Else Resser Heyerdahl, Kjetil Nordbø Jørgensen, Leif Erik Vinge, Marit Aarønæs, Erik Øie, Ingrid Hyldmo
07.10.2019
Symptomer på depresjon og angst er utbredt ved hjertesykdom ( 1 , 2 ). Depressive symptomer er forbundet med økt dødelighet ( 3 ), redusert livskvalitet ( 4 ), økt bruk og økte kostnader av...
Trine Moholdt, Erik Ekker Solberg
25.06.2019
We should put more emphasis on physical activity as cardioprotective treatment. Regular physical exercise provides wide-ranging benefits and affects virtually all of the body’s organ systems (...
Trine Moholdt, Erik Ekker Solberg
24.06.2019
Vi bør legge mer vekt på fysisk aktivitet som forebyggende hjertemedisin. Regelmessig fysisk trening gir vidstrakte gevinster og påvirker så å si alle organsystemer i kroppen ( 1 ). Trening er derfor...
Didrik Magnus Steinskog, Erik Ekker Solberg
17.01.2019
En videoanalyse kaster nytt lys over patofysiologien ved akutt hjertestans i idrett. Blant ungdom som driver med regelmessig idrett, er plutselig hjertestans dessverre en ikke helt uvanlig årsak til...
Kiarash Tazmini, Christoffer Schreiner, Sidsel Bruserud, Truls Raastad, Erik Ekker Solberg
08.01.2018
Takk for gode og lærerike kommentarer til artikkelen vår. Vi er enige om at komplikasjonsraten er liten og et lavere behandlingsnivå er tilstrekkelig for denne pasientgruppen som synes økende i...
Kiarash Tazmini, Christoffer Schreiner, Sidsel Bruserud, Truls Raastad, Erik Ekker Solberg
14.11.2017
Rhabdomyolysis is characterised by the breakdown of myocytes, with subsequent release of the intracellular components creatine kinase, myoglobin and electrolytes into the circulation ( 1 ). The...
Kiarash Tazmini, Christoffer Schreiner, Sidsel Bruserud, Truls Raastad, Erik Ekker Solberg
13.11.2017
Rabdomyolyse er en tilstand med nedbrytning av muskelceller med påfølgende frigjøring av de intracellulære komponentene kreatinkinase (CK), myoglobin og elektrolytter til sirkulasjonen ( 1 )...
Erik Ekker Solberg
10.01.2017
Idretten har solt seg i glansen av gode resultater. Den senere tids dopinghendelser gjør det imidlertid nødvendig å diskutere skyggesidene også. Idretten har en solside. Prestasjonene, som vi kan...
Erik Ekker Solberg
13.03.2008
de Vibe, M Karem, R. Nå Tilstedeværelse i hverdagen. 80 s, ill. Oslo: Eget forlag, 2007. (Bestilles på www.yogaundervisning.no ) Pris NOK 290 ISBN 978-82-303-0900-1 Denne boken er allmenngyldig fordi...
Erik Ekker Solberg
22.10.2009
Wilkinson, G. Forstå stress 156 s, ill. Oslo: Exlibriz, 2008. Pris NOK 99 ISBN 987-82-8173-049-6 Denne utgivelsen er myntet på dem som føler seg stresset og vil forstå mekanismene bak slik at de kan...
Erik Ekker Solberg
03.12.2009
Weinberg, RS Gould, D. Foundations of sport and exercise psychology presentation package 4. utg. 607 s, tab, ill. Leeds: Human Kinetics, 2008. Pris GBP 50 ISBN 978-0-7360-6467-5 For nybegynnere i...
Erik Ekker Solberg
30.04.2009
Smith, DE Bar-Eli, M Essential readings in sport and exercise psychology 522 s, tab, ill. Leeds: Human Kinetics, 2008. Pris GBP 39 ISBN 978-0-7360-5767-7 Alle som har erfart, eller har en idé om, at...
Erik Ekker Solberg
16.12.2004
Årsaker til og virkninger av stress er undersøkt i mange studier. Hvordan man kan redusere stress er langt dårligere kartlagt. En modell for å studere stressreduksjon er å se på effekter av...
Erik Ekker Solberg
22.01.2004
Misbruk av anabole steroider innen idretten kan være en mulig medvirkende årsak til hjerteinfarkt hos unge. Røyking, høyt blodtrykk og dyslipidemi er tre «klassiske» risikofaktorer for hjerteinfarkt...